Amazing Women

Ledarprogram för kvinnor

Höst 2019: Start 14 november [ÖPPEN]

Amazing Me

Digilog ledarutveckling

EQ HANDLAR OM:

Ni vet vilka tillgångar som finns i ert företag och vilken kraft era team, ledare och medarbetare besitter.

Vi vet hur ni kan utveckla kraften ännu mer.

 

Amazing Leaders arbetar med effektiva metoder som ger konkreta resultat och är enkla att

implementera i vardagen.

Tillsammans utvecklar vi helt enkelt fler ledare och team som är amazing.

“It’s not IQ that leads to success… EQ is more important: emotional intelligence, social skills, how you relate, can you get things done. That’s what makes a difference, especially in management.”
Jamie Dimon, President and CEO, JPMorgan Chase, sixseconds business case

Våra program

Amazing Leader
Individuell coachning

Individuellt coachprogram med EQ som bas, utveckla outnyttjade styrkor och resurser hos dig själv.

 

För att kunna ta dina visioner, både professionellt och privat, till konkreta resultat behöver du ha en bra förmåga att leda dig själv och andra. Det börjar med det personliga ledarskapet och det är dina styrkor som tar dig mot målen.

Culture eats strategy for breakfast, har Peter Drucker en gång sagt. Det ligger mycket i det. Utan att företagen får människorna med sig,blir det ingen förändring.

 

I dagens snabba förändring har företagens team krav på sig att snabbt hitta en effektiv samverkan för att nå gemensamma mål. Det krävs både motivation, förmåga och ständig uppföljning för att ett team ska utvecklas har forskningen visat.

Amazing Team
Teamutveckiing

Amazing Employees
Medarbetarutveckling

Visst vill man få alla att skapa goda resultat, starkare relationer och ökad hållbarhet.
Få bättre genomslag på alla nivåer i organisationen. Då är det viktigt att kunskap
förankras hos alla medarbetare.

 

För att kunna möta marknadens framtida utmaningar kommer det att krävas en helt annan typ av kompetens. Analytisk förmåga och hårda konsultfärdigheter/nypor är endast hygienfaktorer, medan personligt ansvarstagande och utveckling av självledarskapet är det som kommer skilja ut medelpresterande från toppresterande företag.

Vill ni få bättre resultat, starkare relationer och ökad hållbarhet hos era ledare,
då är EQ baserat ledarprogram rätt val.

 

Det har aldrig varit mer komplext och utmanande att vara ledare än idag i en värld med ständig förändring, ekonomisk och politisk ovisshet. För att kunna möta dagens utmaningar och bygga en konkurrenskraftig ledarkultur behövs det ledare som är trygga i sig själva och har förmåga att leda sig själva och andra. För att våga leda sig själv, andra och sin organisation krävs det mycket av en ledare.

Amazing Leadership Program
Ledarskapsprogram

Amazing Women Program
Ledarprogram för kvinnor

Här erbjuds alla talangfulla ledare som är kvinnor att stärka sin potential, växa
och utvecklas i sin ledarroll med målet att nå högre positioner i samhälle och näringsliv.

 

Amazing Women Program är sprunget ur initiativet, Golden Rules of Leadership som startades av Hillary Clinton med den globala intentionen att få fler kvinnor i ledande positioner. Det syftar till att fler kvinnor som är ledare ska lyftas fram på ett aktivt och medvetet sätt för att ta mer plats i beslutsrummen.

Ett exklusivt karriärväxlingsprogram för ledare som erbjuder ett skräddarsytt upplägg
med personlig touch och mycket hög kvalitet. Som klient känner man sig utvald.

 

Syftet allmänt med karriärväxling är att förbättra prestationen, öka motivationen och hjälpa en person till ett nytt uppdrag. Syftet med programmet är och att stötta individen att bearbeta situationen, finna sin styrka och vända blicken framåt. Målet är att så snart som möjligt bli aktiv på arbetsmarknaden igen.

Amazing Career
Karriärcoachning

EMOTIONS DRIVE PEOPLE - PEOPLE DRIVE PERFORMANCE

(IQ+TQ)*EQ = LEDAREFFEKTIVITET

MED DEN SENASTE FORSKNINGEN HAR VI UTVECKLAT EN UPPSÄTTNING VERKTYG SOM STÄRKER DET EMOTIONELLA KAPITALET

FACEBOOK TOPPAR EMPATI-LISTAN

EMOTIONS
DRIVE PEOPLE –
PEOPLE DRIVE
PERFORMANCE

(IQ+TQ)*EQ = LEDAR-EFFEKTIVITET

MED DEN SENASTE FORSKNINGEN HAR VI UTVECKLAT EN UPPSÄTTNING VERKTYG SOM STÄRKER DET EMOTIONELLA KAPITALET

FACEBOOK TOPPAR EMPATI-LISTAN

Byggstenarna för den emotionella intelligensens

Självkännedom

En viktig egenskap för att förstå tankar och känslor påverkar ens egna handlingar och hur kroppsspråk och tonfall påverkar andra människor.

Självförtroende

För att upprätthålla motivationen och uppnå utmanande mål måste man acceptera,
respektera och gilla sig själv som man är.
Det leder till att man är trygg i sina färdigheter, förmågor och omdömen.

Rättframhet

Emotionellt intelligenta människor är raka och tydliga även om andra kan ha en annan åsikt eller andra förväntningar.
De är bekväma i att utmana andras åsikter och kan ge tydliga budskap, men alltid med respekt.

Självtillit

För att utveckla idéer och fatta viktiga beslut behöver
man vara trygg med sitt beslutsfattande.
Man måste våga lita på sin intuition!

Självkontroll

Emotionellt intelligenta ledare kan hanterar sina känslor och håller tillbaka sina handlingar till de kan tänka rationellt.
De kan behålla lugnet i stressade situationer och fortsätta att vara produktiva utan att tappa kontrollen.

Om du har frågor och funderingar, hör av dig, så kontaktar vi dig!