Gubbar

Inkluderande ledarskap Vill ni få ut kraften från era team?

För alla de bolag som vill stärka sitt ledarskap för ökad prestation, stärkt inkludering och ökad innovationskraft, erbjuder vi insatser för ett inkluderande ledarskap.

Forskning från Deloitte har visat att inkluderande team presterar 80% bättre än liknande team, som är mindre inkluderande. Att vara inkluderande kräver att chefer har en öppenhet för att anpassa sig själva och sina teams arbetssätt efter nya förutsättningar för att skapa miljöer som optimerar olika individers prestation och samverkan.

Amazing Inclusive Leadership

Vi tror starkt på att börja där varje organisation är och erbjuder därför satsningar som är anpassade efter era behov.

Vi har tagit fram tre paket som vi har god erfarenhet från sedan tidigare uppdrag.

Föreläsning och workshop till för alla på bolaget om inkludering och mångfald - öka självkännedom om vad forskningen säger och få syn på mina egna fördomar och beteenden.

Inkluderande ledarskapsutbildning för chefer och ledare - 1 heldag
Alternativt train-the-trainer med HR i Inkluderande Ledarskap - 1 heldag

Omvänt mentorskapsprogram

Vi har arbetat med mentorskapsprogram i många år med framgång om ni önskar referenser.

Intresserad av att satsa på ett inkluderande ledarskap?

Handledning och Resultat

Deltagaren utvecklar förmågan att:

 • Utveckla den emotionella intelligensen för ett effektivt ledarskap
 • Leda sig själv – stärka självkännedom och självledarskap
 • Inkluderande ledarskap – mångfaldsperspektiv, fördomar, utmaning i ledarskapet, nätverk, mentorskap
 • Leda andra enligt de 6 principer för ett inkluderande ledarskap*
 • Leda andra – utveckla de emotionella förmågorna att leda andra till engagemang och eget ansvar
 • Leda dynamiskt – hantera utmaningar, förändring och arbeta med innovation och kreativitet
 • Öka sin retoriska förmåga att kommunicera med tydlighet, inspirera och hantera invändningar
 • Dela erfarenheter och bygga relationer och nätverk för framtiden

Syftet med insatsen

 • Stötta de som arbetar med mångfald och inkludering från ex HR eller Chefer
 • att utveckla sitt självledarskap och sitt professionella nätverk
 • Lyfta förebilder och interna mentorer i organisationen
 • Stötta interna mångfald och inkluderingsmål som syftar till att skapa högpresterande team

6 principer för ett inkluderande ledarskap:

1

Hängivenhet: Chefer som lyckas tar personligt ansvar för att agera för att främja inkludering, kommunicerar ständigt om värdet av inkludering. Inkluderande ledare drivs av tron på allas lika värde och får med sig sina team genom att de lyckas förmedla den övertygelsen till medarbetarna. De hjälper medarbetarna att mötas trots olikheter.

2

Mod: Det krävs mod för att ifrågasätta både andra och sig själv, även när det är obekvämt – t.ex. att konfrontera en medarbetare som har en otrevlig attityd. De kommunicerar kring sina egna fördomar, utmaningar och mål. De hjälper andra att se effekten av sina beteenden, sätter explicita regler för teamets interaktioner och fattar tuffa beslut när de tillsätter roller. I organisationen utmanar de ingrodda attityder och rutiner som skapar homogenitet.

3

Medvetenhet om fördomar: Det finns många fördomar som inte sker på basis av medvetna val eller illvilja men som ändå påverkar våra omdömen på ett sätt som främjar likriktning. Att skapa en inkluderande arbetsplats handlar om vara medveten om det och aktivt arbeta för att motverka effekterna av hjärnans fördomsfulla ”genvägar”. Chefer som lyckas accepterar att de själva agerar fördomsfullt utan att vilja det – ofta genom microbeteenden som påverkar hur man uppfattas – och jobbar med att ge feedback på varandras beteenden.

4

Kulturell intelligens: Att vara kulturellt intelligent handlar om mer än att förstå och kunna navigera mellan olika normer och seder på olika ställen i världen. Det handlar lika mycket om att rikta blicken mot sig själv och förstå hur ens egen kultur påverkar ens världsbild, hur kulturella antagande och stereotyper påverkar vilka förväntningar man har. De skapar förståelse och öppenhet. De tar med sig kunskapen om olika kulturella betydelser i faktiska möten med människor och anpassar sina egna beteenden efter situationen.

5

Nyfikenhet: Att vara nyfiken på hur andra ser och upplever världen är första steget till att ta till sig och värdera andras åsikter och inställningar även om de inte linjerar med sina egna. Ledare som lyckas är aktiva lyssnare som ser värdet i andras insikter. De uppmuntrar också andra att öva sig på att se saker genom andras ögon och från olika perspektiv, uppmuntrar respektfullt frågande och motverkar omdömen som görs baserat på värderingar snarare än eftertanke.

6

Samarbetsfokuserade: En inkluderande skapar miljöer där en mängd olika individer vågar och vill bidra med sina unika synpunkter och infallsvinklar. De som lyckas förstår vilka faktorer som kan hindra vissa i en grupp från att höja rösten, arbetar för att minska effekterna av det. De förstår att människor är mest samarbetsvilliga när de känner sig trygga och kan bidra utan att riskerade att bli generade, utstötta eller straffade. En inkluderande ledare behöver vara bra på konflikthantering; genom att hjälpa alla i teamet att se saker från olika perspektiv och ta till sig andra infallsvinklar.


Att skapa ett inkluderande ledarskap och kultur handlar mer om att facilitera samarbete än att leda från toppen.

Vill ni veta mer och börja arbeta med era team och använda ett inkluderande ledarskap, kontakta oss så berättar vi mer!