Våra tjänster

Vi möjliggör framgång genom att utveckla det personliga ledarskapet och individers emotionella talang. Tillsammans med kund skapar vi en engagerande och effektiv ledarkultur.

En man håller föredrag

Vi levererar transformerande EQ utveckling

Levandegör era visioner genom människorna och det emotionellt starka ledarskapet. Vi arbetar med att bygga och inspirera högpresterande team. Vårt sätt att åstadkomma detta är genom väl definierade digiloga processer, en effektiv kombination av det mänskliga mötet och ett digitalt stöd. Då skapas en solid plattform som möjliggör en hållbar tillväxt. Vi älskar att kunna mäta resultaten av våra kunders investeringar.

Amazing woman network-föreläsning
Gubbe med stjärnor runt sig

Coaching

Självledarskap för uthållighet och kraft

Coaching är ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling. Det ger möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka och agera på nya sätt.

Läs mer
Flera gubbar

Högpresterande team

Enkom 10% graderar sig som högpresterande

Vad skulle 20% förbättring av samverkan och produktivitet i era team betyda för er? Fokusera på rätt saker.

Läs mer
Gubbe som får en idé

EQ baserat Ledarskapsprogram

Ledarskapsbeteenden som stödjer er vision

Vill ni få bättre resultat, starkare relationer och ökad hållbarhet hos era ledare, då är EQ baserat ledarprogram rätt val!

Läs mer
Gubbe som håller i en flagga

Leda i förändring

Growth Mindset och psykologisk trygghet

Det krävs trygghet och mod för att våga ändra och utvecklas i ny riktning. Vi arbetar med forskningsbaserade modeller och verktyg för förändringsledning.

Läs mer
Kvinna

Amazing Women Programmet

Ledarprogram för kvinnor

Ett ledarprogram med egen mentor och coach som syftar till att få fler kvinnor i högre positioner i samhälle och näringsliv.

Läs mer
Gubbar

Inkluderande ledarskap

Vill ni få ut kraften från era team?

Inkluderande team presterar 80% bättre än liknande team, som är mindre inkluderande.

Läs mer
Gubbe bredvid en tavla

Föreläsningar och workshops

Vill ni öppna dialogen och skapa engagemang i hela företaget eller ge cheferna verktyg och en boost i sitt ledarskap?

Läs mer
Gubbar

Att utbilda med framgång

Att utbilda utbildare

Den här utbildningen stödjer de som har en intern utbildarroll som specialist i att bli ännu starkare och tryggare i sin roll, och få ännu mer effekt av sina utbildningar.

Läs mer
Gubbe och en kvinna

Medarbetarutveckling

Självledarskap

Engagerade medarbetare som vill ta ansvar och bidra är nyckeln till framgång. Vill ni öka engagemanget?

Läs mer
Gubbe bredvid en tavla

Karriärscoachning

Coaching för nästa steg

Ett exklusivt karriärväxlingsprogram för ledare som erbjuder ett skräddarsytt upplägg med personlig touch och mycket hög kvalitet.

Läs mer
Gubbe som får en idé

Mentorprogram

Ledarutveckling

Att genomföra interna mentorprogram eller delta i PartnerMentorprogram är ett mycket kostnadseffektivt sätt att stötta ledare i sin utveckling.

Läs mer
Gubbar

AMAZING GRUPPUTVECKLING

Konflikthantering och medling

En naturlig del av en grupps utveckling är konfliktfasen. En grupp kan fastna i konfliktfasen och då behövs ledaren eller medling för att komma vidare.

Läs mer