Gubbar

Amazing Grupputveckling– Konflikthantering och medling

Utbildning Konflikthantering och medling

Upplägg

Våra program bygger trygghet och transformation, för individ och organisation. De är baserade på forskning kring ledarskap och emotionell intelligens. Våra program är mer än bara teori, de är personligt utformade och bygger deltagarnas självledarskap och verkliga case. Med upplevelsebaserat lärande skapar vi kunskap och engagemang som deltagaren med enkelhet kan praktisera i sin vardag.

Vår ledarskapsutbildning i konflikthantering och medling ger dig ett metodiskt arbetssätt för att förstå och hantera konflikt samt att ta enklare medlingssamtal mellan medarbetare.

Utbildningen bygger på framgångsfaktorer för att förstå reaktioner vid konflikt, få självkännedom om egen reaktion i konflikt, mitt beteendemönster. När blir jag undfallande eller dominant, hur kan jag agera med lugn och trygghet för att lyckas i konfliktsituationer. Vad säger forskningen utifrån Thomas-Killmans studier och modell om vilka konfliktstrategier som finns och är valbara i konflikt. Vilken typ av konflikter finns? Hur kan jag hantera konflikt när det uppstår? I vilka lägen bör vi ha medlingssamtal och hur går detta till. Gruppens utveckling och konfliktfasen samt att ta sig till normeringsfasen enligt FIRO, William Schultz. Forskningen kring människors likheter kring behov och rädslor som styr vårt beteende.

Utbildningsinnehåll

 • Gruppens utveckling och konfliktfasen
 • Typer av konflikter
 • Konfliktstilar och strategier för att hantera konflikt
 • Planering av initiering-, genomförande och uppföljningsfasen vid medling
 • Hålla utmanande samtal, ge feedback och hantera reaktion, sätta planen framåt

Utbildningsmodell

 • Upplevelsebaserat lärande med teori, praktik och reflektion
 • Styrkebaserat förhållningssätt
 • Forskningsbaserade modeller och verktyg och teorier
 • 70/20/10 modellen för lärande och utveckling för transformation

Utbildningen ger dig ett ramverk för att förstå och hantera konflikt och medling i en grupps utveckling med inriktning på det mänskliga perspektivet.

Gå från insikt till handling

Transformativt upplägg för att gå från insikt till handling

Förarbete

Innan utbildningen startar får du göra en analys av dina förutsättningar och utmaningar. Under två givande utbildningsdagar får du metoder och verktyg för hur du förstår och hanterar konflikt i din grupp eller med en medarbetare. För att navigera framgångsrikt mot framtiden behöver du också ta ut kompassriktningen och stämma av under resans gång.

Dag 1

Jag och mitt förhållande till konflikt. med fokus på självkännedom och självledarskap samt självkontroll kopplat till reaktion. Målet och behoven hos mig och min grupp. Förstå teorin kring olika konflikttyper, stilar och strategier för konflikthantering. Ta upp ett eget case att arbeta med.

Hemuppgift

Med det du har lärt dig tar du fram en handlingsplan med de aktiviteter och insatser som vill genomföra för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i din verksamhet. Du sätter en plan i verket för ditt första steg som du ska genomföra till kommande tillfälle.

Lärpartner

För att gå från insikt till handling i ditt lärande får du träffa din lärpartner och följa upp hur det har gått med din hemuppgift samt att ni coachar varandra till att komma vidare i er process.

Dag 2

Verktyg för att hantera konflikt och medling med fokus på att kommunicera, förankra och hantera motstånd. Verktyg för att leda i konfliktfasen och att hantera medarbetare i konflikt. Att hantera utmanande samtal, sätta gemensamma spelregler i en grupp, vara tydlig i feedback och testa medling.

Efter avslutad utbildning har du med dig en handlingsplan med de aktiviteter och insatser som du vill genomföra för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i din verksamhet.

Praktisk information

 • 2 dagar + blended learning
 • 09:00-17:00
 • Stockholm, Distans
 • Max 12 deltagare
 • PRIS: 16 900 kr