Föreläsningar och workshops

Vill ni öppna dialogen och skapa engagemang i hela företaget eller ge cheferna verktyg och en boost i sitt ledarskap? Här har vi samlat några av de föreläsningar vi har genomfört för våra kunder med god respons. Vi jobbar alltid med upplevelsebaserat lärande. Korta teoripass, övningar i grupp samt reflektion och dialog efteråt.

Två personer håller föredrag

EQ – en avgörande ingrediens för framgång

- Pia Santesson

I denna interaktiva föreläsning tittar vi närmare på emotionell intelligens. Vad är det och varför är det viktigt i ledarskapet? Och på vilket sätt har EQ betydelse i en förändringsresa som ett bolag gör?

Läs mer om EQ-föreläsningen

"Det framtida ledarskapet"

- Sofia Bågstam

Det framtida ledarskapet har smugit sig in i våra organisationer i form av krav på självständighet, hållbarhet och utveckling. Vi har börjat prata om Självledande Team och vilka roller som du som ledare behöver ta för att skapa rätt förutsättningar. Vad behöver du utveckla för att ta dig an rollen som visionären, coachen, relationsskaparen, och demokraten.

"EQ i Ledarskapet"

- Pia Santesson

De menar att en ledare med hög EQ är den enskilt största anledningen till hur personer presterar på en arbetsplats. Det kommer av att vid högre nivåer av EQ kommer ledaren vara medveten om hur denne ska anpassa sitt ledarskap till olika situationer, och få andra att känna sig värdefulla för arbetsplatsen.

"Mentorskap"

- Anna Byström

Behovet av att stanna upp en stund och få tid för reflektion har aldrig varit större än nu. Att tillsammans med en erfaren person få chansen att tänka och reflektera - över sig själv, sitt ledarskap, sina mål och drömmar - är ovärdeligt. Att göra det möjligt genom ett mentorprogram är en succé både för utvecklingen och plånboken. Anna Byström har närmare 20 års erfarenhet av att utveckla och genomföra mentorprogram.

"Distansledarskap"

- Anna Byström

Distansarbete ställer nya krav på ledarskap. För att teamet ska lyckas måste ledare överkomma problem såsom kommunikationssvårigheter och medarbetare som känner sig isolerade. Så, hur lyckas ledare på bästa sätt bygga team som är engagerade och produktiva även då arbetet sker hemifrån?

"Det hållbara självledarskapet"

- Lotta Green och Helena Korduner

Idag ställs höga krav både på ledare och medarbetare samtidigt som stressnivån i organisationer ökar. Amazing Leaders har tagit fram en föreläsning riktad till medarbetare kopplad till att öka självkännedom kring hur jag mår samt vad jag kan göra för att leda mig själv framåt med balans. Vi har också ett train-the-trainer program för chefer och ledare med verktyg att leda andra på ett hållbart sätt.

"Självledarskap i förändring - Min historia, mitt perspektiv"

- Lotta Greenoch Sofia Bågstam

Vid stora förändringar uppstår många frågor och det kan vara utmanande för organisationens medarbetare och chefer att navigera sig framåt. Vi riktar oss till både medarbetare och chefer samtidigt och det är ett stort mått av interaktion där deltagarna ses i break-outs och får diskutera sin situation med varandra efter att de har fått reaktionskurvan och stöd i hur de kan både leda sig själva och stötta varandra. En mycket uppskattad föreläsning.

"Så bygger du en feedback- kultur"

- Helena Korduner

Alla vill känna sig omtyckta, kompetenta och behövda. Ingen vill känna sig ignorerad och obetydlig. De flesta av de företag vi arbetar med har feedback högt på önskelistan för vad deras medarbetare önskar mer av. Hur bygger man en feedback-kultur? Varför är det viktigt? Vilka effekter ger det? Vill ni stärka er feedback-kultur?

Läs mer

"Inkludering för framgång"

- Lotta Green och Pia Santesson

I samverkan med IKANO BOSTAD höll vi en föreläsning om vad forskningen säger om det inkluderande ledarskapet. I en interaktiv workshop fick deltagarna syn på sina egna fördomar, tala om dessa samt att de fick verktyg i ledarskapet för att inkludera sina medarbetare.

"Growth Mindset"

- Lotta Green, Pia Santesson eller Helena Korduner

I en lärande organisation är ett Growth Mindset avgörande. Vi har gjort föreläsning med interaktiva inspel med deltagarna om att ett Growth mindset är förutsättningen för innovation, lärande och utveckling. Vi tar del av Carol Dwecks forskning och deltagarna får relatera till eget lärande och utveckling. Genom break-outs och reflektion i grupp hittar de sina egna insikter kring när de har ett fixed eller growth mindset samt hur de kan ta sig vidare med hjälpa av verktygen.