Sofia Bågstam

Ledarskapsprogram och individuell coaching

Mitt bidrag

Jag tror att alla individer har en unik potential och därmed också en möjlighet att agera utifrån sitt bästa jag. Jag har i över tio års tid arbetat med att såväl identifiera potentialen hos ledare som att bidra och guida utvecklingen av den. Det är otroligt spännande att få följa ledare på sin personliga resa och se vilka effekter det får i en organisation när individer använder agerar utifrån sina starka sidor till fullo.

Hos Amazing Leaders har jag förmånen att arbeta med Ledarskapsprogram och coachning som tar sitt avstamp i emotionell intelligens. För mig är Emotionellt intelligens ett viktigt verktyg för att stärka individens självmedvetenhet och för att förstå sin potential i relation till andra.

When you change the world changes

- Daisaku Ikeda

Kontakta

sofia.bagstam@amazingleaders.se

Sofia Bågstam