Gubbe bredvid en tavla

Karriärcoachning– Coaching för nästa steg

Ett exklusivt karriärväxlingsprogram för ledare som erbjuder ett skräddarsytt upplägg med personlig touch och mycket hög kvalitet. Som klient känner man sig utvald.

Syftet allmänt med karriärväxling är att förbättra prestationen, öka motivationen och hjälpa en person till ett nytt uppdrag. 

Syftet med programmet är och att stötta individen att bearbeta situationen, finna sin styrka och vända blicken framåt. Målet är att så snart som möjligt bli aktiv på arbetsmarknaden igen. Programmet är en individuell process som utformas på det sätt som tillför mest värde utifrån utgångsläge och målsättning.

Vi arbetar med verktyg som stöttar i att:

 • Ta fram ett CV
 • Ta fram ett personligt brev
 • Identifierar rekryteringskonsulter och search kontakter
 • Arbeta effektivt med LinkedIn
 • Kartlägga arbetsmarknaden
 • Reflektera över den uppkomna situationen
 • Bli medveten om dina beteenden (DiSC)
 • Lyfta fram dina personliga egenskaper
 • Identifiera ditt personliga varumärke
 • Stärka sig som individ
 • Kartlägga kommunikationskanaler och sökvägar
 • Kartlägga dina egna nätverk
 • Samtalsträning
 • Intervjuträning
 • Retorisk träning

Handling och resultat

Vi inventerar nuläget och gör en kartläggning över personens sammantagna livssituation. Vi förser personen med ett stöd av mallar och checklistor, som hjälpmedel under hela processen, ex tidplan och aktivitets schema. Man får också enskilda mallar för; CV, följebrev, manus till uppsökande telefonsamtal, jobbansökan, summering på styrkor och drivkrafter under karriären inför intervjuer och samtal.

Programmet pågår under sex månader och kan växlas över till traditionell coaching, om personen får ett nytt uppdrag under tiden programmet löper.

Man får med sig en tydlig bild av sig själv, sina styrkor och drivkrafter, ett välformulerat CV och personligt brev. En uppdaterad och effektiv LinkedIn profil, ett utökat nätverk med en djupare förståelse för arbetsmarknadens villkor och med stor sannolikhet ett nytt uppdrag.

Alla erbjuds en senior coach med stor erfarenhet från karriärväxling. Vi har lång erfarenhet med stora kontaktnät och är duktiga på att stötta individer i processen med målet att snabbt bli aktiva på arbetsmarknaden igen. Coachen är certifierad enligt ICF (international coach federation)

Några viktiga tips från tidigare klienter

 • Viktigt att sätta ett tydligt och realistiskt mål med sökprocessen
 • Se till att handlingsplanen (för att nå målet) bryts ner per månad, vecka och dag
 • Gör något offensivt varje dag som leder närmare ditt mål
 • Kvantitet är lika viktigt som kvalitet i allt man gör dvs. skapa många leads
 • Kontakta många rekryterare och förbered dig noga inför mötena
 • Det tar ofta längre tid än man vill

Vi erbjuder två upplägg

 • Ett Quick-start Karriärcoaching program på 3 månader samt ett Executive Karriärcoachningsprogram på 6-9 månader.
 • Det kortare programmet innehåller 2 webinars och 4 coachtillfällen.
 • Det längre programmet innehåller 2 webinars och 6-9 månaders coaching inklusive assessment. Programmet kan växlas över till traditionell coaching, om personen får ett nytt uppdrag under tiden programmet löper.

Amazing Leaders coachning har varit fantastiskt bra och ökat min medvetenhet om mig själv och hur jag är som person och ledare. Med dessa insikter har jag fått en mycket bättre förståelse hur jag kan förstärka mitt ledarskap ytterligare.