Ikano Bostad

Värderingsstyrt ledarskap

Under 3 års tid har vi utvecklat Ikano Bostads ledare, en värderingsstyrd ledarkultur där varje individ utvecklat sina emotionella förmåga att leda sig själva och att leda och inkludera sina medarbetare. Hör hur Ikano Bostad förverkligade strategin att skapa en välmående kultur med engagerade medarbetare.

Lösning

Med en stark tro till att ett värderingsstyrt ledarskap bygger den kultur som är bra för både medarbetare, företaget och kunden. Vi ville med ledarskapsprogrammet ”Leda med hjärta och hjärna” skapa den optimala grunden för att ta fram det bästa hos varje ledare.

Programmet bygger på tre delar;

  1. Levandegöra Ikano Bostads värderingar genom ledarskapet och dess ledarbeteenden.
  2. Utveckla EQ, den emotionella intelligensen som forskningen har visat är avgörande för att transformation ska kunna ske på det mänskliga planet.
  3. Ta hänsyn till hela människan i utvecklingen genom arbete både med hjärna och hjärta i form av träning och övningar kopplat till att leda sig själv, leda andra och leda vägen framåt.

Det är människorna som tillsammans medverkar till ett välmående bolag.

Mikale Berg från Ikano Bostad

Det bästa med den här insatsen är att jag har sett ett större mod och en vilja att med nya verktyg genomföra förändringar, vilket är jättekul! Mikael Berg, Fastighetschef

Resultat

De bästa resultaten vi fick av ledarprogrammen var att ökade vårt ledarskapsindex. Innan programmet hade vi ett ledarskapsindex på 79. När de senaste mätningarna gjordes efter programmet så hade vi 83, vilket är en fantastisk förflyttning!

Och det som var det bästa var att vi dessutom hade fått en effekt på våra medarbetare också. Vårt engagerade medarbetarindex gick från hela 72 till 80, vilket var ett fantastiskt resultat. För oss var det bara en lönsam satsning att göra det här ledarskapsprogrammet, säger Pirjo Unnerstad, HR direktör på Ikano Bostad.

Det bästa för mig att vara ledare är att se andra lyckas och utvecklas. Insatsen har haft en positiv effekt på gruppens sammanhållning. Vi har haft roligt på vägen, säger Malin Fex, deltagare i programmet.

Inkludera och att utveckla medarbetare har fått ett mycket högre resultat, enligt Pirjo. Det vi också kunde se var att vi hade gjort en stor förflyttning ett mer kundfokuserat beteende i organisationen. Det i min värld betyder att då blir man också lönsammare. Vi kan också se att medarbetarna har fått ett ökat välbefinnande under de här åren. Det är ju också ett fantastiskt resultat att kunna se att ett ledarskap kan öka välbefinnandet för medarbetarna.

När jag tänker på mitt team blir jag fantastiskt stolt. Jag har otroligt duktiga medarbetare som har levererat ett jättebra resultat. Jag är också glad för att vi har vågat tänka nytt och vi har gjort det tillsammans.

Malin Fex från Ikano Bostad

Vårt engagerade medarbetarindex gick från hela 72 till 80, vilket var ett fantastiskt resultat. För oss var det bara en lönsam satsning att göra det här ledarskapsprogrammet.

Pirjo Unnerstad, HR direktör på Ikano Bostad.

Kontakt

Är du intresserad av att jobba med oss eller har du några frågor?