Gubbe och en kvinna

Medarbetar­utveckling – Självledarskap

För att kunna möta marknadens framtida utmaningar kommer det att krävas en helt annan typ av kompetens. Analytisk förmåga och hårda konsultfärdigheter/nypor är endast hygienfaktorer, medan personligt ansvarstagande och utveckling av självledarskapet är det som kommer skilja ut medelpresterande från toppresterande företag. Att låta alla medarbetare utveckla sin emotionella intelligens är inte bara en konkurrensfördel; det är en överlevnadsfaktor i en allt mer komplex värld.

Som medarbetare kan det vara helt avgörande att utveckla de färdigheter som gör att man förstår sig själva bättre och därmed ökar förmågan att förstå andra. Att ha förmågan att både samverka väl med andra och att nå goda resultat. Med större krav på självledarskap är just eget ansvar lika viktigt för medarbetare som för ledare. Vi tror på och stötta hela organisationen för ett hälsosamt och framgångsrikt arbetsliv.

Handling och resultat

Våra program är skräddarsydda och vi utvecklar dem tillsammans med våra kunder. Vi har som utgångspunkt att bygga utveckling på den emotionella intelligensen med målet att skapa hållbara resultat. Vi utgår från tre perspektiv:

  • Förmågan att leda sig själv
  • Förmågan att bygga starka relationer
  • Förmågan att se möjligheter och bidra till att förändring sker

I programmet arbetar vi med att förstå och använda sin EQ, emotionella intelligens, för att stärka sin självkännedom och sitt självledarskap. Vi arbetar med att öka den personliga effektiviteten för att lättare göra rätt prioriteringar och bli tryggare i sin yrkesroll. Vi utvecklar en förbättrad förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Man får förståelse för olika personlighetstyper med målet att öka sin kommunikationsförmåga.

Vi arbetar också med att öka välmåendet och stresståligheten, att hantera utmaningar och förändringar, öka självtilliten och att skapa en hållbar prestationsförmåga.

Ett program är uppbyggt i moduler med olika antal dagar per modul. Det pågår vanligtvis mellan 4 månader upp till ett år, beroende på kundens önskemål. Mellan gångerna gruppen ses pågår uppgifter som deltagarna arbetar med på egen hand, tillsammans i mindre team eller med sin coach.

Vi arbetar med upplevelsebaserad träning, alla konsulter är seniora, har egen ledarerfarenhet och är certifierade i relevanta teorier och metoder som används under programmet.