Gubbe och en kvinna

SJÄLVLEDARSKAP - Hållbart Ledarskap

För att få till en mer hållbar tillvaro krävs ökat självledarskap både hos chefer och medarbetare; bland annat förmågan samt mod att prioritera och delegera, självtillit, samt tydlighet kring mandat och beslutsfattande. Fokus är på arbetskontext, minskad stress och ökad balans.

För att kunna möta marknadens framtida utmaningar kommer det att krävas en helt annan typ av kompetens. Personligt ansvarstagande och utveckling av självledarskapet är det som kommer skilja ut medelpresterande från toppresterande företag. Att låta alla medarbetare utveckla sin emotionella intelligens är inte bara en konkurrensfördel; det är en överlevnadsfaktor i en allt mer komplex värld.

Som medarbetare kan det vara helt avgörande att utveckla de färdigheter som gör att man förstår sig själva bättre och därmed ökar förmågan att förstå andra. Vi tror på och stötta hela organisationen för ett hälsosamt och framgångsrikt arbetsliv.

Handling och resultat

Vi har som utgångspunkt att bygga utveckling på den emotionella intelligensen med målet att skapa hållbara resultat. Vi utgår från tre perspektiv:

  • Förmågan att förstå och leda sig själv
  • Förmågan att leda och samverka med hållbarhet
  • Förmågan att se möjligheter och bidra till att förändring sker

I programmet arbetar vi med att förstå och använda sin EQ, emotionella intelligens, för att stärka sin självkännedom och sitt självledarskap. Vi arbetar också med att öka välmåendet och stresståligheten, att hantera utmaningar och förändringar, öka självtilliten och att skapa en hållbar prestationsförmåga.

PROGRAMUPPLÄGG

Vi har ett välbeprövat program som är uppbyggt i två moduler. Ett riktat till alla ledare och medarbetare i föreläsningsform digitalt alternativt fysiskt på 1-2 timmar, beroende på kundens önskemål. Den delen handlar om att skapa medvetenhet om stress och hållbart självledarskap hos många medarbetare samtidigt. Det är en interaktiv föreläsning med upplevelsebaserad inlärning med plats för övning och reflektion. Efter denna insats har vi en påbyggnadsdel för chefer och ledare med fördjupning kring Självledarskap och Hållbart Ledarskap. Här får cheferna fördjupa sina kunskaper, träna ett antal verktyg som de sedan kan ta med sig till sina team för att stärka sitt hållbara ledarskap.

Del 1: SJÄVLEDARSKAPSINSATS för medarbetare & ledare

Digital livestreamad föreläsning "Självledarskap – Vad är det och hur kan jag leda mig själv?" Neurovetenskap & förståelse för att stress påverkar välmåendet, våra förmågor samt effektiviteten. Inse betydelsen av att ta ansvar för prioritering samt återhämtning. Några enkla verktyg samt övningar.

Hemuppgift: Gå från insikt till handling – Vad behöver jag skapa tydlighet och vad kan jag göra för att påverka? Samtal med kollegor/chef. Lästips och klipp.

Del 2: Fördjupning kring SJÄLVLEDARSKAP och HÅLLBART LEDARSKAP, workshop heldag med max 20 deltagare

Förarbete med mätning av nuläget: kring koncentration, återhämtning, upplevda krav, utmaningar i självledarskapet. Workshop med stöd med reflektion och verktyg för att utveckla insikt och förmåga till ökad grad av självledarskap samt få verktyg för att leda sitt team med genom ett Hållbart Ledarskap.

Hemuppgift: Vad vill jag förändra?
Uppföljning med buddy: Vad har förändrats?

Deltagarna får genom självinsikt ökad kännedom kring sitt eget mående och vilka delar man själv kan påverka. Vi ger verktyg att gå från insikt till handling i det egna självledarskapet samt att använda som verktyg i att leda med större hållbarhet. Verktyg så som krav/kontroll/stöd modellen, mina roller, påverkanscirkeln samt mindfulness verktyg och ökad förståelse för stress och dess inverkan samt hur man kan coacha och stötta sitt team i att leda sig själva med ökad medvetenhet.