Gubbe som får en idé

Mentorprogram– Ledarutveckling

Att vara ledare idag innebär att leda i ständigt pågående förändringar. Verksamheter och medarbetare ska ledas från nuläge till önskat läge, ofta genom komplexa, oförutsedda och utmanande situationer. Som ledare upplever jag ibland att jag står ensam med mina beslut om vägval och nästa steg. Kanske funderar jag också på om jag har det som krävs. Eller att det är dags att ta nästa kliv i karriären. Att ha ett bollplank under en period gör stor skillnad. I samarbete med våra kunder erbjuder vi både Interna Mentorprogram och PartnerMentorprogram, mentorprogram där företag byter adepter och mentorer med varandra.

I våra mentorprogram är de individuella samtalen mellan adept och mentor i fokus. Som handledare för programmet är det vår uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för dessa samtal.

Vårt erbjudande

Interna Mentorprogram

Interna Mentorprogram är ett kostnadseffektivt sätt att utveckla chefer och medarbetare inom den egna organisationen. Syftet kan variera: Utveckla ledarskap, utveckla kultur, del av traineeprogram, karriärutveckling över olika verksamhetsområden, öka förståelsen för yngre generationen (omvänt mentorskap), etc. Som din samarbetspartner erbjuder vi vår kompetens att genomföra hela eller delar av Interna Mentorprogram:

 • Konsultation kring process och framgångsfaktorer
 • Utformning av program – delmoment och innehåll
 • Matchning av adepter och mentorer
 • Utbildning av mentorer
 • Seminarier: Programstart, uppföljning, avslutning
 • Individuell uppföljning av deltagare
 • Digital lärplattform, material & inspiration – Guider för mentorskap och resursbibliotek fylld med artiklar, videos, tips & idéer för utveckling.
 • Administration
 • Utvärdering

PartnerMentorprogram

Idén med PartnerMentorprogram är att utvalda företag, från olika branscher, går samman och genomför ett program där adepter och mentorer matchas över företagsgränserna. Syftet är att utveckla chefer till bättre ledare och bygga relationer och nätverk genom externt erfarenhetsutbyte mellan företag och organisationer.

I PartnerMentorprogrammet deltar 5 - 7 företag. Varje företag som ingår anmäler både adepter och mentorer (lika många av varje) till programmet. Deltagarkostnad är 15 000 kr/adept. Mentorer deltar gratis. Kärnan i programmet är 8 individuella samtal mellan adept och mentor. För att säkerställa ett program där deltagarna ges goda förutsättningar att nå sina målsättningar fokuserar vi på att skapa bästa möjliga förutsättningar för dessa samtal. Vi gör det genom ett tydligt och strukturerat program med handledning under hela programmet.

 • Matchning av adept/mentor
 • Programstart – Gemensam kick-off för adepter och mentorer.
 • Seminarium för mentorer– Avstämning kring mentorrollen, nätverkande.
 • Seminarium för adepter – Avstämning kring utbytet av mentorsamtal, nätverkande.
 • Individuell uppföljning av adept/mentorparen
 • Individuell uppföljning av deltagare
 • Avslutningsseminarium - gemensam avslutning och utvärdering
 • Digital lärplattform, material & inspiration – Guider för mentorskap och resursbibliotek fylld med artiklar, videos, tips & idéer för utveckling.

PartnerMentorprogrammet är uppskattat och det är roligt att vi har möjligheten att erbjuda det till våra nyckelpersoner. Jag har varit medlem i programmets styrgrupp sedan starten och kan konstatera att samarbetet med Amazing Leaders handledare har varit avgörande för framgången. Hon har en stor erfarenhet av att driva mentorprogram, är professionell och enkel att samarbeta med. Hon lägger fokus på det som är viktigt, är proaktiv och håller ”ordning & reda”. Som medlem i styrgruppen är det skönt att kunna luta sig tillbaka i trygg förvissning om att allt fungera.

Kickan Söderberg Falck, HR chef, SVT