Case

Välkommen att inspireras och ta del av resultat som vi tillsammans med våra kunder har skapat.

Kollegor diskuterar i ett mötesrum

Ikano Bostad – Värderingsstyrt Ledarskap

Under 3 års tid har vi utvecklat Ikano Bostads ledare, en värderingsstyrd ledarkultur där varje individ utvecklat sina emotionella förmåga att leda sig själva och att leda och inkludera sina medarbetare. Hör hur Ikano Bostad förverkligade strategin att skapa en välmående kultur med engagerade medarbetare.

Adidas Norden – det autentiska och mänskliga ledarskapet

Under 5 års tid har vi utvecklat Adidas ledare i Norden och skapade en stark värderingsstyrd ledarkultur. Se filmen och lyssna på hur Adidas förverkligade strategin att lyfta det autentiska och mänskliga ledarskapet.

Vårt engagerade medarbetarindex gick från hela 72 till 80, vilket var ett fantastiskt resultat. För oss var det bara en lönsam satsning att göra det här ledarskapsprogrammet.

Genom alla mina år som ledare, så har CORE ledarskapsprogram för Adidas Nordic varit den bästa!

Något jag mycket tänker på :)

PartnerMentorprogrammet är uppskattat och det är roligt att vi har möjligheten att erbjuda det till våra nyckelpersoner. Jag har varit medlem i programmets styrgrupp sedan starten och kan konstatera att samarbetet med Amazing Leaders handledare har varit avgörande för framgången. Hon har en stor erfarenhet av att driva mentorprogram, är professionell och enkel att samarbeta med. Hon lägger fokus på det som är viktigt, är proaktiv och håller ”ordning & reda”. Som medlem i styrgruppen är det skönt att kunna luta sig tillbaka i trygg förvissning om att allt fungerar.

Under programmet har jag funnit insikter hos mig själv som jag numera kan använda för att utveckla mig själv och därigenom andra. Jag har fått förståelse för hur mina emotionella egenskaper hänger samman med mitt ledarskap och jag har fått effektiva verktyg för att arbeta med dessa. Jag kan varmt rekommendera programmet till andra!

Jag var glad över att uppleva mitt teams växande förtroende för mig som deras ledare. Tack vare Amazing Leaders har jag förbättrat engagemanget, kommunikationen och förtroendet i mina team. De har varit en ovärderlig och avgörande del av resan.

Jag har fått hjälp/support att hitta ”hela mitt jag” igen och med det menar jag att lyfta fram mina styrkor samt utveckla de områden jag behöver jobba med. Jag har också fått hjälp att sätta struktur på vad jag vill och vad jag behöver för att bli en komplett person både i min roll som ledare, egen individ samt mamma.
Jag önskar att jag börjat coach programmet tidigare i min karriär- jag tror att det hade hjälpt mig som person och i min roll som ledare.. Jag tror många ledare idag behöver hjälp att ibland se sig själv med andra ögon samt ha möjlighet att med ngn utanför företaget fortsätta utveckla ” EQ”.

Ökad självinsikt och konkreta verktyg att leda ett team, har skapat trygghet i ledarrollen och gett bättre balans med mindre upplevd stress.

Vi har ändrat approach till ledarskapet, lärt känna varandra och vågar vara transparanta. Amazing Leaders program har fått extremt upptagna människor att stanna upp och fokusera på nuet. Den trust du skapade gjorde detta möjligt. Vi jobbade inte alls över gränserna när vi började. Hjälpen att formulera och fokusera hur vi vill driva vår verksamhet hjälpte oss sätta riktningen och göra den till en naturlig del av vår vardag.
Att styra in oss på hur man bygger high performans teams var också väldigt nyttig. Jag fick en hel del aha upplevelser och genom att fokusera på vår miljö, men på rätt sätt, får vi teamet att prestera bättre

Amazing Leaders coachprogram har varit fantastiskt bra och ökat min medvetenhet om mig själv och hur jag är som person och ledare. Med dessa insikter har jag fått en mycket bättre förståelse hur jag kan förstärka mitt ledarskap ytterligare

Ett executive coaching program är en av de bästa investeringar som jag har gjort för mig någonsin. Jag behövde någon som hjälpte mig att att ställa frågor som, Vad gör att jag går till jobbet? Vilka är mina styrkor och drivkrafter ? Vad som är viktigt för mig? Under dessa månader hade jag förmånen att fokusera på mig själv och även ta emot verktyg för att kunna tänka utanför min komfortzon. Idag när jag ser tillbaka på denna period, vetj ag att utan detta program skulle jag inte vara i den befattning som jag har idag. Jag rekommenderar Amazing Leaders för alla som behöver stöd i att utveckla sig själva.

  Om dina emotionella förmågor inte finns till hands, om du inte har självmedvetenhet, och kan hantera dina oroskänslor, om du inte har empati och effektiva relationer, då kommer du inte komma så långt.  

En närbild på en man

TOCA BOCA

Ledningsgruppsutveckling för internationellt tillväxtbolag.

Läs mer
Mikael Berg från Ikano Bostad

Ikano bostad

Hör hur Ikano Bostad förverkligade strategin att skapa en välmående kultur med engagerade medarbetare.

Läs mer
En glad kvinna i kostym håller i en ipad

SEB

Amazing Women ett nätverk och ledarskapsprogram som syftar till att få fler kvinnor i högre positioner.

Läs mer
Ett par vita sneakers från Adidas

Adidas

Nordiskt ledarskap- och coachprogram CORE som stöttar kulturförändringen ”Creating the new".

Läs mer
Svenska Spel

Svenska spel

Vi har utvecklat ett EQ baserat ledarskapsprogram som stöttar Svenska Spels värderingar.

Läs mer
En man pratar i telefon

Telia Company

Teamutveckling för att utveckla högpresterande team till att gå från insikt till handling med hållbarhet.

Läs mer
SEB
Tele2
Galapagos
Deloitte
PWC
Bonnier
Bavaria
Apoteksgruppen
Ikano
Akademiska hus
Toca Boca
New Boliden