Gubbe som håller i en flagga

Leda i förändring – Growth Mindset och psykologisk trygghet

Förändring är det nya konstanta – en resa utan slut

I förändring är självledarskapet centralt – jag måste kunna leda mig själv för att kunna leda andra genom förändring, men vad händer i förändring hos mig och andra – hur kan jag vara en trygg förebild och optimistisk drivkraft i förändringen?

Jag kommer att behöva få verktyg – ett gemensamt språk och modeller – att använda för att driva förändring och fortsätta utvecklas. På så sätt skapar vi samsyn kring vad som behövs för att möta framtiden!

Intresserad av att delta?

Leda i förändring -

Forskningsbaserade modeller och verktyg

Utbildningens upplägg

Våra program bygger trygghet och transformation, för individ och organisation. De är baserade på forskning kring ledarskap och emotionell intelligens. Våra program är mer än bara teori, de är personligt utformade och bygger deltagarnas självledarskap och verkliga case. Med upplevelsebaserat lärande skapar vi kunskap och engagemang som deltagaren med enkelhet kan praktisera i sin vardag.

Vår ledarskapsutbildning i förändringsledning ger dig ett metodiskt arbetssätt för att genomföra förändringar. Utbildningen bygger på framgångsfaktorer för att lyckas med förändring och tillhörande verktyg. Som ytterligare stöd använder vi en iterativ modell för att driva förändring kompletterat med beteendevetenskap och forskning av ledarskapsprofessorn John Kotters åtta steg för förändring och Fyrarummaren av Claes Jansens. Den modell som skapar tydlighet i vår reaktion kring förändring och ger verktyg till hur vi kan leda oss själva och andra exempelvis förvirring till inspiration. En modell som används både i skolvärlden och i näringslivet.

Innehåll

 • Kotters - 8 nycklar för framgångsrikt förändringsarbete
 • Spelplanen - Identifiera mål och behov vid förändring
 • Fyrarummaren - förståelse för mänsklig reaktion i förändring
 • Initiera, kommunicera och förankra förändringen
 • Sätta gemensamma spelregler
 • Engagera, stötta och hantera motstånd genom feedback
 • Growth Mindset - hur vi kan öka modet att våga testa nytt

Utbildningsmodell

 • Upplevelsebaserat lärande med teori, praktik och reflektion
 • Styrkebaserat förhållningssätt
 • Forskningbaserat - neuroscience, fyrarummaren, emotionell intelligens
 • 70/20/10 modellen för lärande och utveckling för transformation

Utbildningen ger dig ett ramverk för att lyckas med förändring med huvudsaklig inriktning på det mänskliga perspektivet.

Gå från insikt till handling

Transformativt upplägg för att gå från insikt till handling

Förarbete

Innan utbildningen startar får du göra en analys av dina förutsättningar och utmaningar. Under två givande utbildningsdagar får du metoder och verktyg för hur du drar igång, driver och förankrar förändringsarbetet i din verksamhet. För att navigera framgångsrikt mot framtiden behöver du också ta ut kompassriktningen och stämma av under resans gång.

Dag 1

Jag och min förändring med fokus på självkännedom och självledarskap samt självkontroll kopplat till reaktion. Målet och behoven i min förändring. Planera en handlingsplan en förändring.

Hemuppgift

med det du har lärt dig tar du fram en handlingsplan med de aktiviteter och insatser som behöver genomföra för ett framgångsrikt förändringsarbete i din verksamhet. Du sätter en plan i verket för ditt första steg som du ska genomföra till kommande tillfälle.

Lärpartner

för att gå från insikt till handling i ditt lärande får du träffa din lärpartner och följa upp hur det har gått med din hemuppgift samt att ni coachar varandra till att komma vidare i er process.

Dag 2

Leda andra och verksamheten i förändring med fokus på att kommunicera, förankra och hantera motstånd vid förändring. Verktyg för att leda genom fyrarummaren.

Efter avslutad utbildning har du med dig en handlingsplan med de aktiviteter och insatser som behöver genomföras för ett framgångsrikt förändringsarbete i din verksamhet.

Praktisk information

 • Företagsanpassat på förfrågan
 • Samt eget arbete med hemuppgifter
 • Lärplattform med fördjupningsmaterial
 • Lärpartner för fördjupat lärande
 • Max 12 deltagare
 • PRIS: 16 900 kr/deltagare

Några röster från våra kunder kring värdet

 • “Hur viktigt det är med en sådan här kurs för att vi ska ha ett modernt ledarskap och därigenom ett framgångsrikt företag.”
 • “Att tänka på att få med alla från det visionära till det konkreta, hur vi tar oss från idag till visionen?”
 • “Vikten av att kunna tömma sig på det gamla för att kunna arbeta med morgondagens förändring.”
 • “Att förändring börjar med min egen attityd och att jag måste förstå andras reaktion på förändring.”
 • "Att vi jobbade med våra egna case. Förståelsen för " Vår Spelplan" och hur jag kan leda genom "Fyrarummaren".
 • “Konkreta saker som utvecklar min förmåga att inspirera och stötta andra genom kommunikation. Känns super!”
 • “Growth Mindset, hur stärka den psykologiska tryggheten att våga testa nya sätt ger energi och nya idéer!”