Adidas

Amazing Leaders började arbeta med adidas år 2012 och har sedan dess utvecklat deras chefer. Från 2016-2019 bestämde sig adidas för att satsa på ett ledarskapsprogram för alla deras nordiska ledare som skulle levandegöra strategin ‘Creating the New’. Utifrån adidas värderingar creativity, collaboration och confidence, skapade vi ledarskapsprogrammet ‘The Core’.

“We have had an exceptional year for adidas. We have improved the desirability of our brands and products around the globe with a net income of more than € 1 billion for the first time in the history of our company. These results are proof positive that our strategy ‘Creating the New’ is paying off,” said adidas CEO Kasper Rorsted.

Programmet startades som en nordisk pilot och har nu rullats ut även med deltagare från Europa.

Lösning

Med en stark tro på att alla människor kan göra vad som helst vill vi med The Core, skapa den optimala grunden för att ta fram det bästa hos varje ledare.

Programmet bygger på tre delar;
1. Levandegöra företagets strategi Creating the New genom ledarskapet.
2. Utveckla EQ, den emotionella intelligensen som forskningen har visat är avgörande för att transformation ska kunna ske på det mänskliga planet.

3. Ta hänsyn till hela människan i utvecklingen genom arbete både med hjärna och hjärta i form av träning och mindfulness övningar som del av programmet.
Det är människorna som tillsammans medverkar till ett välmående bolag. För att kunna vara sitt bästa jag, måste man må bra och det är vår övertygelse att man för att må bra måste träna, äta och sova ordentligt för att få en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.

Resultat

Adidas berättar att ledarprogrammet “The Core” har påverkat hela deras kultur positivt. Ledarna har fått en ökad trygghet som har påverkat teamen och dess medarbetare i rätt riktning. Med ökat självförtroende vågar ledarna ta rätt beslut för att leda i en värld som är i ständig förändring, vilket inte alltid är lätt. Personligheten har fått komma fram i varje ledare, så att de blomstrar och utvecklar bolaget i rätt riktning.

”The CORE” really helped us to get a number of benefits coming to life. The top three I would say is;
1. We have more speed in the organization now.
2. We have a better collaboration.
3. The guys take more confident decisions also in times when everything isn’t clear.”

Sven Moser  General Manager, Adidas Nordics

The Core was one of our best investments for last year, that’s for sure!

Sven Moser General Manager, Adidas Nordics

Kontakt

Är du intresserad av att jobba med oss eller har du några frågor?