Flera gubbar

Högpresterande team– Enkom 10% graderar sig som högpresterande

I dagens snabba förändring har företagens team krav på sig att snabbt hitta en effektiv samverkan för att nå gemensamma mål. Det krävs både motivation, förmåga och ständig uppföljning för att ett team ska utvecklas har forskningen visat.

Vad skulle 20% förbättring av samverkan och produktivitet i era team betyda för er? Denna siffra kommer från data över de senaste 10 årens mätningar av team och utveckling av de faktorer som genom forskning har visat sig vara avgörande för ett teams framgång. Det handlar både om att utveckla produktiviteten, vilken mäter teamets effektivitet. Och att stärka och utveckla positiviteten, hur samspelet och kommunikationen fungerar i teamet.

Våra data visar att färre än 10% av team graderar sig som högpresterande före teamcoaching. Vi anser att “det som mäts blir bättre.” Våra data visar det. Det centrala i teamutveckling handlar om att uppmana och bjuda in individerna i teamet till att utmana sig själva i att tänka och handla annorlunda för att samarbeta mer effektivt. Individerna får hjälp att bli ett team och finner nya former för att effektivisera och bli medvetna om hur det kan möta hinder och agera proaktivt.

Utvecklingsinsatsen medvetandegör hur teamet fungerar och hur alla i teamet förhåller sig till varandra samt ger en bild av gemensamt arbetssätt och strategi.

Handling och resultat

Ett högpresterande team kännetecknas av att det har ett gemensamt syfte, delat ansvar för ett gemensamt och utmanande resultatmål, delade värderingar och klara kompletterande färdigheter.

  • Det skapar nytt liv i det stagnerade teamet – ny energi och driv mot tydliga mål igen.
  • Tar ansvar för helheten – möjlighet att ta ansvar för helheten och gå bortom sina roller.
  • Får medvetenhet om teamets mönster – utveckla och öka samspelet i gruppen.
  • Öka effektiviteten i beslutsfattandet och få en tydligare ansvarsfördelning – nya verktyg och en tydlig dialogmodell som kan appliceras direkt i verksamheten.
  • Teamet lär sig att lyfta dagliga frågor till tydlig action – ny modell för lärande.

Våra konsulter/coacher är certifierade i Susan Wheelands metod, GDQ samt i Team Diagnostic, TDA.

We have changed our approach to leadership and now we dare to be more transparent. This was only possible through the trust that you created in the group. Before we started this work we didn’t at all work cross functions or cross boundaries.

Johan Andersson, Vice President, Business Development.