Gubbe med stjärnor runt sig

Coaching– Självledarskap för uthållighet och kraft

Individuellt coachprogram med EQ som bas utvecklar outnyttjade styrkor och resurser hos dig själv. För att kunna ta dina visioner, både professionellt och privat, till konkreta resultat behöver du ha en bra förmåga att leda dig själv och andra. Det börjar med det personliga ledarskapet och det är dina styrkor som tar dig mot målen.

Coachen ger dig möjlighet att utveckla de delar du ännu inte upptäckt och arbeta med det som kan stå i vägen för dig i ditt ledarskap.

Hur du kan använda hela din personlighet för att skapa goda relationer och relatera till en föränderlig värld. Coachen är en partner som stödjer dig att vara framgångsrik på ett effektivt och hållbart sätt.

Våra coachprogram bygger på forskningen om emotionella intelligens, EQ. Innehållet är skräddarsytt efter dina och företagets behov och mål. Till stöd för utvecklingen har Amazing Leaders en välbeprövad coachprocess, vi skapar gemensamt en tydlig målbild där både du, din coach och chef är delaktiga.

Vi erbjuder en 360 som mäter din EQ förmåga som kan kopplas till medarbetarundersökning eller företagets värdegrund. Tydlighet i resultat och förflyttning redovisas.

Alla våra coacher är seniora och certifierade enligt ICF, International Coach Federation.

Handling och resultat

 • Utvecklas med syfte att stötta, inspirera och ta större ansvar som ledare
 • Hitta balans mellan arbete och fritid
 • Utveckla sina emotionella förmågor
 • Stärka den professionella sidan
 • Att hantera stress.
 • Generellt externt bollplank kring ledarskapsfrågor
 • Bollplank kring organisation och personalfrågor
 • Stärka självledarskapet, utvecklas i ledarrollen och i kommunikationen med andra
 • Individuell ledarutveckling
 • Utveckla självledarskap med syftet att stötta, inspirera och leda andra
 • Utveckla kommunikationsfärdigheter
 • Sätta tydlig riktning för nästa steg i karriären
 • Sortera, hitta struktur och sätta tydliga processer
 • Stärka självförtroende och tillit och därmed självbilden

Ett executive coaching program hos Amazing Leaders är en av de bästa investeringar som jag någonsin har gjort för mig

Malin Frenning Landstings direktör Sthlm läns landsting