Lotta Green

Kommunikation och transformation

Om mig

Jag är autentisk, engagerad och lyhörd. Jag vill bidra till ett medvetet och hållbart självledarskap som är grunden till ett utvecklande ledarskap. Ett ledarskap som kan utveckla team som kan skapa kloka och långsiktiga beslut som skapar välmående och resultatstarka organisationer.

Att leda är att lyckas genom andra

- Knud Overö

Kontakta

070 609 57 60

lotta.green@amazingleaders.se

Lotta Green