Helena Korduner

Individuell coaching, grupputveckling, ledarprogram och talang- HR- processer

Vad är jag riktigt bra på

  • Att lyssna in och förstå inte bara det uttalade utan även det outtalade
  • Att genom frågor utforska och få andra att komma till insikter
  • Att förstå mina kunders affär och kunna bryta ned det som är komplext till mer greppbara beteenden, skapa utveckling och rörelse framåt samt resultat

There are only two days in the year that nothing can be done. One is called Yesterday and the other is called Tomorrow. Today is the right day to Love, Believe, Do and mostly Live.

- Dalai Lama

Kontakta

076 778 61 61

helena.korduner@amazingleaders.se

Helena Korduner