Kvinna

Emotionell Intelligens - för effektivt ledarskap

Ni vet vilka tillgångar som finns i ert företag och vilken kraft era team, ledare och medarbetare besitter. Vi vet hur ni kan utveckla kraften ännu mer. Amazing Leaders arbetar med emotionell intelligens, neuro science och mental och fysisk träning för ett hållbart självledarskap. Tillsammans utvecklar vi helt enkelt fler ledare och team som är amazing.

EQ handlar om

Självledarskap

Förmågan att förstå och leda sig själv

Leda andra

Förmågan att bygga starka relationer

Leda i förändring

Förmågan att se möjligheter och skapa positiv förändring

(IQ+TQ) x EQ = Ledareffektivitet

Din EQ är utvecklingsbar till skillnad från din IQ som är fixed. Detta innebär att dina emotionella förmågor går att träna upp. TQ är din tekniska kompetens (erfarenhet, utbildning, sakkunskap). Läs mer om de 10 EQ förmågorna som är viktiga och avgörande för att vara effektiv i sitt ledarskap.

  It’s not IQ that leads to success… EQ is more important: emotional intelligence, social skills, how you relate, can you get things done. That’s what makes a difference, especially in management.  

Jamie Dimon, President and CEO, JPMorgan Chase, sixseconds business case

Byggstenarna för den emotionella intelligensen

Leda sig själv

Självkännedom

En viktig egenskap för att förstå hur sina tankar och känslor påverkar ens egna handlingar och hur ens kroppsspråk och tonfall påverkar andra människor.

Leda sig själv

Självkontroll

Emotionellt intelligenta ledare kan hanterar sina känslor och håller tillbaka sina handlingar till de kan tänka rationellt. De kan behålla lugnet i stressade situationer och fortsätta att vara produktiva utan att tappa kontrollen.

Leda sig själv

Självtillit

För att utveckla idéer och fatta viktiga beslut behöver man vara trygg med sitt beslutsfattande. Man måste våga lita på sin intuition!

Leda sig själv

Själv­förtroende

För att upprätthålla motivationen och uppnå utmanande mål måste man acceptera, respektera och gilla sig själv som man är. Det leder till att man är trygg i sina färdigheter, förmågor och omdömen.

Leda andra

Relations­färdigheter

För att bygga team, engagera och motivera är det viktigt att kunna skapa goda relationer. En ledare som är stark i denna förmåga har lätt för att skapa en positiv förväntansbild och utveckla såväl som bibehålla viktiga kontakter.

Leda andra

Empati

Empatiska ledare har förmågan att sätta sig in i andra människors känslor och perspektiv. De kan på så sätt skapa tillit och förtroende så att andra känner sig trygga, sedda och bekräftade.

Leda andra

Rättframhet

Emotionellt intelligenta människor är raka och tydliga även om andra kan ha en annan åsikt eller andra förväntningar. De är bekväma i att utmana andras åsikter och kan ge tydliga budskap, men alltid med respekt.

Leda i förändring

Anpassnings­förmåga

För att kunna hantera förändring är det viktigt att kunna anpassa sig efter nya situationer och känna sig trygg i att saker blir bra även om det inte alltid blir som man har tänkt sig!

Leda i förändring

Självför­verkligande

En ledare som har en hög grad av självförverkligande har en god balans mellan arbeta och privatliv och har en god förmåga att ankra handlingar och mål till sina egna värderingar och livsintentioner.

Leda i förändring

Optimism

Handlar inte bara om att lätt se möjligheter och ha ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt utan också om att snabbt kunna återhämta sig från motgångar.

Våra program

Kvinna

Amazing Women Programmet

Ledarprogram för kvinnor

Här erbjuds alla talangfulla ledare som är kvinnor att stärka sin potential, växa och utvecklas i sin ledarroll med målet att nå högre positioner i samhälle och näringsliv.

Amazing Women Program är sprunget ur initiativet, Golden Rules of Leadership som startades av Hillary Clinton med den globala intentionen att få fler kvinnor i ledande positioner. Det syftar till att fler kvinnor som är ledare ska lyftas fram på ett aktivt och medvetet sätt för att ta mer plats i beslutsrummen.

Läs mer
Flera gubbar

Teamutveckling

Enkom 10% graderar sig som högpresterande

Culture eats strategy for breakfast, har Peter Drucker en gång sagt. Det ligger mycket i det. Utan att företagen får människorna med sig,blir det ingen förändring.

I dagens snabba förändring har företagens team krav på sig att snabbt hitta en effektiv samverkan för att nå gemensamma mål. Det krävs både motivation, förmåga och ständig uppföljning för att ett team ska utvecklas har forskningen visat.

Läs mer
Gubbe och en kvinna

Medarbetarutveckling

Självledarskap

Visst vill man få alla att skapa goda resultat, starkare relationer och ökad hållbarhet. Få bättre genomslag på alla nivåer i organisationen. Då är det viktigt att kunskap förankras hos alla medarbetare.

För att kunna möta marknadens framtida utmaningar kommer det att krävas en helt annan typ av kompetens. Analytisk förmåga och hårda konsultfärdigheter/nypor är endast hygienfaktorer, medan personligt ansvarstagande och utveckling av självledarskapet är det som kommer skilja ut medelpresterande från toppresterande företag.

Läs mer
Gubbe som får en idé

Företagsanpassat ledarskapsprogram

Ledarskapsbeteenden som stödjer er vision

Vill ni få bättre resultat, starkare relationer och ökad hållbarhet hos era ledare, då är EQ baserat ledarprogram rätt val.

Det har aldrig varit mer komplext och utmanande att vara ledare än idag i en värld med ständig förändring, ekonomisk och politisk ovisshet. För att kunna möta dagens utmaningar och bygga en konkurrenskraftig ledarkultur behövs det ledare som är trygga i sig själva och har förmåga att leda sig själva och andra. För att våga leda sig själv, andra och sin organisation krävs det mycket av en ledare.

Läs mer
Gubbe med stjärnor runt sig

Individuell coachning

Självledarskap för uthållighet och kraft

Individuellt coachprogram med EQ som bas, utveckla outnyttjade styrkor och resurser hos dig själv.

För att kunna ta dina visioner, både professionellt och privat, till konkreta resultat behöver du ha en bra förmåga att leda dig själv och andra. Det börjar med det personliga ledarskapet och det är dina styrkor som tar dig mot målen.

Läs mer
Gubbe som håller i en flagga

Leda i förändring

Growth Mindset och psykologisk trygghet

Ett exklusivt karriärväxlingsprogram för ledare som erbjuder ett skräddarsytt upplägg med personlig touch och mycket hög kvalitet. Som klient känner man sig utvald.

Syftet allmänt med karriärväxling är att förbättra prestationen, öka motivationen och hjälpa en person till ett nytt uppdrag. Syftet med programmet är och att stötta individen att bearbeta situationen, finna sin styrka och vända blicken framåt. Målet är att så snart som möjligt bli aktiv på arbetsmarknaden igen.

Läs mer