We empower people and organizations

Vi möjliggör framgång genom att utveckla det personliga ledarskapet och stärka individers emotionella talang.

Kontakta ossVåra tjänster

Amazing Change – Kultur och förändringsledning

Förändring är det nya konstanta – en resa utan slut

I förändring är självledarskapet centralt – jag måste kunna leda mig själv för att kunna leda andra genom förändring, men vad händer i förändring hos mig och andra – hur kan jag vara en trygg förebild och optimistisk drivkraft i förändringen?

Jag kommer att behöva få verktyg – ett gemensamt språk och modeller – att använda för att driva förändring och fortsätta utvecklas. På så sätt skapar vi samsyn kring vilken kultur som behövs för att möta framtiden!

Förändringskonceptet – Empty, Equip, Meet

Empty

Handlar om att reflektera över utmaningar nu, framgångar hittills, tömma ut och fylla på med ny inspiration. Det handlar om att fånga oro, normalisera förändring, få samsyn och skapa samverkan i förändringen.

Equip

Handlar om att rusta sig med ett Growth Mindset och nya verktyg för att stärka sig själv och gruppen att ta nästa steg. Att kunna se och förstå vad vi har och behöver för att gå vidare.

Meet

Beskriver mötet med medarbetare och organisationen. Vilken roll har du som förändringsledare? Vad vill du bära vidare till ditt team och våra kunder? Vad gör du imorgon för att driva vår utveckling såväl i projekt som internt i organisationen?

Våra program bygger trygghet och transformation, för individ och organisation. De är baserade på forskning kring ledarskap och emotionell intelligens. Vi hjälper företag och organisationer att kunna realisera den ledarkultur man vill bygga. 

Våra program är mer än bara teori, de är personligt utformade och bygger deltagarnas självledarskap. Med upplevelsebaserat lärande skapar vi kunskap och engagemang som ledaren med enkelhet kan praktisera i sin vardag.

Några röster från våra kunder kring värdet

  • “Hur viktigt det är med en sådan här dag för att vi ska ha ett modernt ledarskap och därigenom ett framgångsrikt företag.”
  • “Att tänka på att få med alla från det visionära till det konkreta, till det vi för nu och imorgon.”
  • “Vikten av att kunna tömma sig på gammalt för att kunna arbeta med förändring.”
  • “Att förändring börjar med min egen attityd.”
  • “Resonemanget kring “Gröna Linsen” samt övningen där vi fick ange egenskaper som vi uppskattar hos våra förebilder.”
  • “Konkreta saker som utvecklar mitt ledarskap. Känns bra!”
  • “Growth Mindset, nya verktyg, energi och nya idéer!”