We empower people and organizations

Vi möjliggör framgång genom att utveckla det personliga ledarskapet och stärka individers emotionella talang.

Kontakta ossVåra tjänster

Amazing Women Program – Ledarprogram för kvinnor

I programmet arbetar vi med att förstå och använda sin EQ, emotionella intelligens, för att stärka sin självkännedom och sitt självledarskap. Vi arbetar med att öka den personliga effektiviteten för att lättare göra rätt prioriteringar och bli tryggare i beslutsfattandet. Vi utvecklar en förbättrad förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Man får förståelse för olika personlighetstyper med målet att öka sin kommunikationsförmåga.

Vi arbetar också med ett ökat välmående och ökad stresstålighet, att hantera utmaningar och förändringar, öka självtilliten och att skapa en hållbar prestationsförmåga.

Amazing Women Program är sprunget ur initiativet, Golden Rules of Leadership som startades av Hillary Clinton med den globala intentionen att få fler kvinnor i ledande positioner. Det syftar till att fler kvinnor som är ledare ska lyftas fram på ett aktivt och medvetet sätt för att ta mer plats i beslutsrummen.

Golden Rules of Leadership bygger på tre principer:
 • Att lyfta kvinnor som förebilder
 • Att synliggöra kvinnor i organisationen
 • Att öppna upp och dela nätverk

Handledning och resultat

Deltagaren utvecklar förmågan att:
 • Utveckla den emotionella intelligensen för ett effektivt ledarskap
 • Leda sig själv – stärka självkännedom och självledarskap
 • Leda som kvinna – genusperspektiv, utmaning i ledarskapet, nätverk, mentorskap
 • Leda andra – utveckla de emotionella förmågorna att leda andra till engagemang och eget ansvar
 • Leda dynamiskt – hantera utmaningar, förändring och arbeta med innovation och kreativitet
 • Öka sin retoriska förmåga
 • Dela erfarenheter och bygga relationer och nätverk för framtiden
De arbetsgivare som nominerar deltagare till programmet får möjlighet att:
 • Stötta de kvinnor som är ledare att utveckla sitt självledarskap och sitt professionella nätverk
 • Lyfta förebilder och interna mentorer i organisationen
 • Stötta interna jämställdhetsmål som syftar till att få fler kvinnor i ledande positioner

Vem kan söka

Programmet är öppet och riktar sig till kvinnor som är ledare eller som arbetar i specialistroller, som vill utveckla förmågan att leda sig själv och andra och som vill ta sig vidare till högre positioner i näringsliv och samhälle.

Hur och när

Fem heldagar utbildning, fyra individuella coachningssamtal över telefon, egen mentor, EQ assessment med individuellt återkopplingssamtal, en timmes summerande webinar och en virtuell nätverksträff/incheckning.

Datum för höstens grupp i Stockholm

 • 11-12 november
 • 8 december
 • 14 januari 2021
 • 10 februari 2021
 • 10 mars 2021 (1h webinar)

Datum för vårens grupp Östergötland

 • 4-5 mars 2021
 • 6 april 2021
 • 4 maj 2021
 • 3 juni 2021
 • 25 aug 2021 (1h webinar)

Dates for an International program Autumn

 • November 4-5
 • December 2
 • January 12
 • February 12
 • March (1h webinar)

 

 

Amazing Women Network

Efter avslutad program blir man medlem i Amazing Women Network (med över 150 tidigare deltagare) samt har möjlighet att ingå i vårt utvecklande alumni nätverk- för din utveckling och för ett hållbart samhälle.

Investering

Företagen som erbjuder sina kvinnliga nyckelspelare programmet kommer att satsa 49.500 kr (moms tillkommer).
Anmälan är bindande. Avgiften faktureras efter samtal från oss och återbetalas ej vid avbokning. I priset ingår även mat och dryck under konferensdagarna.

Antagning

När vi tagit emot din anmälan kommer vi att ta kontakt och hälsa välkommen och lämna information. Anmäl dig här.

Var

Amazing Leaders lokaler
Grevgatan 34
T-bana Östermalmstorg.

Ta möjligheten att skapa ett hållbart ledarskap i din organisation!

Pia och Jennifer - Amazing Leaders

Amazing Woman Program leds av coacherna och ledarutvecklarna Jennifer Hässler Wallenborg och Pia Santesson.