Change Makers på Bonnier News

I år firade vi Bonnier News Change Makers sin avslutningsmiddag efter ett 8 månader långt ledarskapsprogram med fokus på självledarskap, leda andra och leda vägen framåt. Vilken resa alla deltagare har gjort!

Vi blev rörda av att lyssna till deltagarnas utveckling och är stolta över er för den tillit ni har visat varandra och det mod de har uppvisat i att omsätta lärandet i vardagen.

Det här var fjärde omgången av Change Maker program. Programmet har pågått september 2023–maj 2024 under ledning av Amazing Leaders. Ett program där man satsar på bolagets Change Makers inom olika affärsområden.

Det 8 månader långa Change Maker programmet har fokus på;

  • Att förstå och leda sig själv i förändring med hållbarhet
  • Att förstå och leda andra och bygga tillit och engagemang
  • Att sätta riktning och framföra sitt budskap, personlig retorik
  • Att leda i förändring med ett Growth Mindset
  • Att hitta sin ledarkompass och att leda som en förebild
Change Makers på Bonnier News event med teamet

Ledare på utbildning

Gruppbild på avslutningen på Nedre Manilla på Djurgården.

Alla deltagare har en egen mentor från Bonnier News och en coach som stöttar deltagarna i sin personliga utveckling.

Vi är tacksamma och stolta över att vi fått vara med på Bonnier News utvecklingsresa i fint samarbete med Anna Lotsander och Josefin Eriksson. Tack alla mentorer för några fantastiska månader tillsammans!

Bild - Anna Lotsander Bonnier News, Helena Korduner och Lotta Green från Amazing Leaders.

Lycka till alla change makers ni är Amazing!

För det fria ordet!

Anna Lotsander Bonnier News, Helena Korduner och Lotte Green