Träffa vår kollega Sofia

sofia

Vad vill du bidra med Sofia?

"Jag tror att alla individer har en unik potential och därmed också en möjlighet att agera utifrån sitt bästa jag. Jag har i över tio års tid arbetat med att såväl identifiera potentialen hos ledare som att bidra och guida utvecklingen av den. Det är otroligt spännande att få följa ledare på sin personliga resa och se vilka effekter det får i en organisation när individer använder agerar utifrån sina starka sidor till fullo.

Hos Amazing Leaders har jag förmånen att arbeta med Ledarskapsprogram och coachning som tar sitt avstamp i emotionell intelligens. För mig är Emotionellt intelligens ett viktigt verktyg för att stärka individens självmedvetenhet och för att förstå sin potential i relation till andra."

Sofias första uppdrag var som coach och kursledare tillsammans med Pia Santesson på Amazing Women programmet. Sen dess har hon haft många uppdrag bland annat Blue Step banksom vi nu gör ett stort ledarskapsprogram för. Nu senast har Sofia föreläst för 60 vårdchefer om framtidens ledarskap

Vill du komma i kontakt med Sofia? Hör av dig!