We empower people and organizations

Vi möjliggör framgång genom att utveckla det personliga ledarskapet och stärka individers emotionella talang.

Kontakta ossVåra tjänster

Case

Välkommen att inspireras och ta del av resultat som vi tillsammans med våra kunder har skapat.

Svenska spel

Vi har utvecklat ett EQ baserat ledarskapsprogram som stöttar Svenska Spels värderingar.

Läs mer

Adidas

Nordiskt ledarskap- och coachprogram CORE som stöttar kulturförändringen ”Creating the new".

Läs mer

Telia Company

Teamutveckling för att utveckla högpresterande team till att gå från insikt till handling med hållbarhet.

Läs mer

SEB

Amazing Women ett nätverk och ledarskapsprogram som syftar till att få fler kvinnor i högre positioner.

Läs mer

Case – Adidas

Under 5 års tid har vi utvecklat Adidas ledare i Norden och skapade en stark värderingsstyrd ledarkultur. Se filmen och lyssna på hur Adidas förverkligade strategin att lyfta det autentiska och mänskliga ledarskapet.

PartnerMentorprogrammet är uppskattat och det är roligt att vi har möjligheten att erbjuda det till våra nyckelpersoner. Jag har varit medlem i programmets styrgrupp sedan starten och kan konstatera att samarbetet med Amazing Leaders handledare har varit avgörande för framgången. Hon har en stor erfarenhet av att driva mentorprogram, är professionell och enkel att samarbeta med. Hon lägger fokus på det som är viktigt, är proaktiv och håller ”ordning & reda”. Som medlem i styrgruppen är det skönt att kunna luta sig tillbaka i trygg förvissning om att allt fungerar.

Kickan Söderberg Falck

HR chef, SVT

Under programmet har jag funnit insikter hos mig själv som jag numera kan använda för att utveckla mig själv och därigenom andra. Jag har fått förståelse för hur mina emotionella egenskaper hänger samman med mitt ledarskap och jag har fått effektiva verktyg för att arbeta med dessa. Jag kan varmt rekommendera programmet till andra!

Malin Flinth

Årets Talang på Body Shop

I was pleased to experience my team´s growing confidence and trust in me as their leader. Thanks to Amazing Leaders, I have improved engagement, communication and trust in my teams. They have been an invaluable and crucial part of the journey

Henriette Wendt

Head of Denmark, Lithuania and Estonia at Telia Company

Jag har fått hjälp/support att hitta ”hela mitt jag” igen och med det menar jag att lyfta fram mina styrkor samt utveckla de områden jag behöver jobba med. Jag har också fått hjälp att sätta struktur på vad jag vill och vad jag behöver för att bli en komplett person både i min roll som ledare, egen individ samt mamma.
Jag önskar att jag börjat coach programmet tidigare i min karriär- jag tror att det hade hjälpt mig som person och i min roll som ledare.. Jag tror många ledare idag behöver hjälp att ibland se sig själv med andra ögon samt ha möjlighet att med ngn utanför företaget fortsätta utveckla ” EQ”.

Member of executive team

the Telco industry

Ökad självinsikt och konkreta verktyg att leda ett team, har skapat trygghet i ledarrollen och gett bättre balans med mindre upplevd stress.

Emanuel Widén

Head of Business Unit SME at Tele2

Vi har ändrat approach till ledarskapet, lärt känna varandra och vågar vara transparanta. Amazing Leaders program har fått extremt upptagna människor att stanna upp och fokusera på nuet. Den trust du skapade gjorde detta möjligt. Vi jobbade inte alls över gränserna när vi började. Hjälpen att formulera och fokusera hur vi vill driva vår verksamhet hjälpte oss sätta riktningen och göra den till en naturlig del av vår vardag.
Att styra in oss på hur man bygger high performans teams var också väldigt nyttig. Jag fick en hel del aha upplevelser och genom att fokusera på vår miljö, men på rätt sätt, får vi teamet att prestera bättre

Johan Andersson

Vice President, Business Development, Corporate Developement

Amazing Leaders coachprogram har varit fantastiskt bra och ökat min medvetenhet om mig själv och hur jag är som person och ledare. Med dessa insikter har jag fått en mycket bättre förståelse hur jag kan förstärka mitt ledarskap ytterligare

Högre chef

FMCG

Ett executive coaching program är en av de bästa investeringar som jag har gjort för mig någonsin. Jag behövde någon som hjälpte mig att att ställa frågor som, Vad gör att jag går till jobbet? Vilka är mina styrkor och drivkrafter ? Vad som är viktigt för mig? Under dessa månader hade jag förmånen att fokusera på mig själv och även ta emot verktyg för att kunna tänka utanför min komfortzon. Idag när jag ser tillbaka på denna period, vetj ag att utan detta program skulle jag inte vara i den befattning som jag har idag. Jag rekommenderar Amazing Leaders för alla som behöver stöd i att utveckla sig själva.

Malin Frenning

Landstingsdiriktör Sthlm Län

  If your emotional abilities aren’t in hand, if you don’t have self-awareness, if you are not able to manage your distressing emotions, if you can’t have empathy and have effective relationships, then no matter how smart you are, you are not going to get very far.