Vi växer och blir större i Norden

Vill du bidra till en värld där emotionellt starka individer gör skillnad och ger förändring som består?

Vi söker efter affärsdrivna, säljorienterade ledarskapskonsulter som vill vara med och växa med oss. Du driver idag en fungerande egen verksamhet och vill ingå i ett större sammanhang.

Vi vill skapa ett klimat som främjar innovation och lärande och ett effektivt samarbete genom att;

  • bygga tillit genom närvaro, aktivt lyssnande och en öppenhet för nya perspektiv.
  • fokusera på lärande istället för utförande, att vi delar med oss av våra misstag och lärdomar och uppmuntrar varandra att försöka göra detsamma.
  • vi inkluderar varandra och låter alla komma till tals, ber varandra om input och feedback så att vi känner att vi utvecklas tillsammans.

Vi strävar efter mångfald och ett dynamiskt team. Idag är vi många kvinnor så därmed gärna fler män eller utlandsfödda som verkar inom Norden.

Vi har lokal centralt i Stockholm med fina ljusa lokaler med en utbildningsdel, coachrum och administrativ support. Vårt koncept med grunden i emotionell intelligens är väl utvecklat för att stärka ledarskapet kring att leda sig själv, andra och verksamhet i förändring.

Vill du se mer vad våra kunder säger om oss? Se våra kundcase.

Vill du se vilka dina framtida kollegor kan bli? Läs mer om oss.

Är du intresserade av vad vi erbjuder våra kunder? Läs mer om våra tjänster.

Är du nyfiken på vad som händer hos oss just nu? Läs våra nyheter nu!

Kontakta gärna Pia på mail: pia.santesson@amazingleaders.se eller telefon: 070-815 11 15.

Vill du vara med och bidra till en värld där emotionellt starka individer gör skillnad och ger förändring som består? Hör av dig till oss!