Gubbe med stjärnor runt sig

Amazing me – Självledarskap för uthållighet och kraft

Du, som många andra, är en riktig vardagshjälte, både på jobbet och på hemmaplan. För att vara hållbar över tid i en komplex verklighet med många oförutsägbara omvärldsfaktorer kan vi ibland behöva lite extra stöd. Ett extra stöd över en kortare period där du får möjlighet att reflektera och bli framgångsrik i det du vill får gjort. Coaching online, ett mänskligt möte på digital plattform. Ett kraftfullt coachprogram med fokus på självledarskap och att leda i förändring och utveckling.

Som ledare får man stöd i att samla sina tankar, skapa tydlighet, känna lugn och hitta kraften för riktningen framåt.

Du får en digital lärplattform innehållande:

I paketet ingår:

  • Fyra virtuella coachtillfällen à 45-60 min med en PPC-certifierad coach med lång erfarenhet av ledarstöd. Vi utgår från ICF:s kärnförmågor och etiska riktlinjer.
  • Digital plattform med direktkontakt med coachen och resursbibliotek m m
  • Enkelt digitalt bokningssystem & administration som hanteras av Amazing Leaders
  • Första coachmötet med klienten kan ske inom 24 timmar
  • Två webinars
  • Förstå sin hjärna och kunna använda sin kapacitet på bästa sätt – självledarskap
  • Hantera och kommunicera i ovisshet
  • Konkret handlingsplan som följs upp

Kostnad: 15 000 sek ex moms/paket och person

Våra coachprogram bygger på forskningen om emotionella intelligens, EQ. Innehållet är skräddarsytt efter dina och företagets behov och mål. Till stöd för utvecklingen har Amazing Leaders en välbeprövad coachprocess, vi skapar gemensamt en tydlig målbild där både du, din coach och chef är delaktiga.

Vi erbjuder ett coachupplägg som en punktinsats för att:

Empty

Hantera känslor av oro och stress och reaktioner som uppstår.

Equip

Stärka självledarskapet, hitta engagemang, ett sunt förhållningssätt, utveckla motståndskraft och skapa handling med stöd av enkla verktyg.

Meet

Möta och leda andra, fokusera på det som går att påverka, skapa trygghet och hantera utveckling i sin organisation.

Act

Skapa tydlighet för att kunna fokusera här och nu och hitta kraften för riktningen framåt.

Jag har fått nya perspektiv, lugn och insikt om att jag har det jag behöver för att hantera mina utmaningar. Jag rekommenderar Amazing Leaders för sin långa och gedigna erfarenhet av individuell coaching.

Birgitta Zommarin, Head of Technology Financing & Loans, SEB