We empower people and organizations

Vi möjliggör framgång genom att utveckla det personliga ledarskapet och stärka individers emotionella talang.

Kontakta ossVåra tjänster

Amazing Me - Självledarskap för uthållighet och kraft

Coaching online, ett mänskligt möte på digital plattform. Ett kraftfullt coachprogram med fokus på självledarskap i förändring och ovisshet. Du, som många andra, är just nu en riktig vardagshjälte, både på jobbet och på hemmaplan. Tänk hur snabbt vi gemensamt bidragit till att hantera och leda vårt arbete på ett delvis helt nytt sätt. Vi tror på styrkan i det mänskliga mötet, speciellt i utmanande tider som nu. Just nu behöver många ledare stöd i att samla sina tankar, skapa tydlighet, känna lugn och hitta kraften för riktningen framåt.

Du får en digital lärplattform innehållande:

I paketet ingår:

  • Fyra virtuella coachtillfällen à 45-60 min med en PPC-certifierad coach med lång erfarenhet av ledarstöd. Vi utgår från ICF:s kärnförmågor och etiska riktlinjer.
  • Digital plattform med direktkontakt med coachen och resursbibliotek m m
  • Enkelt digitalt bokningssystem & administration som hanteras av Amazing Leaders
  • Första coachmötet med klienten kan ske inom 24 timmar
  • Två webinars à 30 minuter
  • Förstå sin hjärna och kunna använda sin kapacitet på bästa sätt – självledarskap
  • Hantera och kommunicera i ovisshet
  • Konkret handlingsplan som följs upp

Kostnad: 12 500 sek ex moms/paket och person

 

Våra coachprogram bygger på forskningen om emotionella intelligens, EQ. Innehållet är skräddarsytt efter dina och företagets behov och mål. Till stöd för utvecklingen har Amazing Leaders en välbeprövad coachprocess, vi skapar gemensamt en tydlig målbild där både du, din coach och chef är delaktiga.

Vi erbjuder ett coachupplägg som en punktinsats för att:

Empty

Hantera känslor av oro och stress och reaktioner som uppstår.

Equip

Stärka självledarskapet, hitta engagemang, ett sunt förhållningssätt, utveckla motståndskraft och skapa handling med stöd av enkla verktyg.

Meet

Möta och leda andra i osäkra tider, fokusera på det som går att påverka, skapa trygghet och hantera ovisshet i sin organisation.

Act

Skapa tydlighet för att kunna fokusera här och nu och hitta kraften för riktningen framåt.

Citat från en deltagare

Jag har fått nya perspektiv, lugn och insikt om att jag har det jag behöver för att hantera mina utmaningar. Jag rekommenderar Amazing Leaders för sin långa och gedigna erfarenhet av individuell coaching.

Birgitta Zommarin
Head of Technology Financing & Loans, SEB