Amazing Leaders – hur vi hanterar nuläget och risk för smittspridning av Covid-19

Låt oss fortsätta värna om varandra

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss noga uppdaterade om utvecklingen. Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar varje vecka. Nya bedömningar görs utifrån analys av den senaste tidens utveckling i omvärlden och bygger på uppgifter främst från Världshälsoorganisationen WHO och den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Alla – medarbetare, kunder och andra såsom leverantörer och besökare - uppmanas att vara uppmärksamma på symtom på luftvägsinfektion, även lindriga och att stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk. Det gäller både arbete och privat.

Vi genomför våra möten virtuellt när så är möjligt.

Avseende våra program så genomförs dessa enligt plan så länge vi är trygga med att vi inte utsätter deltagare eller programledare för någon risk för smitta.

Det innebär att varje deltagare och programledare har ett eget ansvar för att inte medverka om minsta symtom infinner sig. Våra program genomförs i sluten krets, oftast i grupper om ca 12-15 personer, vilket gör att smittrisken inte bedöms högre än för en vanlig arbetsplats.

Vi väljer att genomföra utbildningar med grupper om max 20 personer tills vidare.

Inga av våra konsulter eller hyresgäster är på arbetet om de varit i något riskområde och följer strikt 14 dagars karantäntid.

Om det går att byta ut ett fysiskt möte eller moment i en utbildning mot ett virtuellt så beslutar vi det i samråd med vår uppdragsgivare.

Vi ber alla som besöker vårt kontor, eller som deltar i våra program att följa nedan råd:

  • Undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Vi hälsar genom andra sätt än kramar och handslag, så att vi undviker fysisk närkontakt och risk för smitta.

När känslor eskalerar är det viktigt med Emotionell Intelligens. Vi behöver värna om varandra, agera rationellt och inte agera omedvetet. Här får du tips om hur du kan använda dina resurser på bästa sätt.

Läs mer »

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om du är intresserad av ledarskap, vill få erbjudanden och inbjudningar till våra event samt se vad som händer på Amazing Leaders.