Stressrelaterade sjukskrivningar

Stressrelaterade sjukskrivningar minskade under pandemin, men har nu ökat igen och är drygt 20 procent högre än innan pandemin. Vi på Amazing Leaders upplever ett stort behov av att stötta våra kunder med hållbarhet.

Vi på Amazing Leaders upplever ett stort behov av och önskan om stöd i att arbetet med Självledarskap och Hållbart ledarskap hos våra kunder. Sedan början av 2010-talet har antalet stressrelaterade sjukskrivningar i Sverige ökat femfaldigt, och i december 2022 nådde antalet sjukskrivna på grund av stress den högsta nivån på över 17 år. 79 procent av dessa sjukskrivna är kvinnor.

Försäkringsbolaget If belyser detta växande samhällsproblem med tydliga konsekvenser både för individer och arbetsgivare. Stressrelaterade sjukskrivningar minskade under pandemin, men har nu ökat igen och är drygt 20 procent högre än innan pandemin. Kvinnor påverkas särskilt, inte bara på grund av sina yrkesroller, utan också på grund av större ansvar för hemsysslor (SCBs statistik visar att kvinnor fortfarande gör merparten av arbetet i hushållet).

Rimliga krav från omgivningen och förmåga att själv sätta gränser, ta ansvar för återhämtning och förstå hur jag själv skapar förutsättningar för en hållbar tillvaro är viktiga områden vi på Amazing Leaders arbetar med för att minska stress och skapa hållbarare ledare och organisationer. Vi möts ofta av en överdriven tro på att semestern är det som ska ge återhämtning efter långa perioder eller till och med år av för hög stress. Det är inte ett hållbart förhållningssätt.

Läs hela artikeln här

Läs mer om hållbart självledarskap

Tips för återhämtning! Ta del av våra guidade meditationsövningar

Stresshantering