Amazing Women Program start 13-14 mars

Sofia

Det finns en del stolar som fortfarande behöver bytas ut i våra ledningsrum för att vi ska nå hundra procent jämställdhet mellan kvinnliga och manliga ledare. Vi på Amazing Leaders är övertygade om att vägen dit handlar om att skapa fler kvinnliga ledarideal.

13-14 mars startar vi en ny omgång av Amazing Women Program som syftar till just det! Att stärka kvinnliga ledare i sin roll, och i sitt ledarskap!

Läs mer om Amazing Women Program eller kontakta Sofia!

sofia.bagstam@amazingleaders.se

"PROGRAMMET GAV MIG DJUPARE SJÄLVINSIKT OM VAD JAG KAN OCH FÖRMÅR, DJUPARE KUNSKAP OM LEDARSKAP SAMT ETT UTÖKAT NÄTVERK. DET GJORDE ATT JAG KUNDE TA MIG AN MITT NÄSTA STEG I MIN KARRIÄR. FRÅN DAG 1 SKAPAS STORT FÖRTROENDE I GRUPPEN OCH DET ÄR GRUNDEN FÖR DEN UTVECKLING DU SJÄLV KOMMER GÖRA."
Head of Technology Financing & Loans, SEB