Bonnier News med 8000 anställda och 500 chefer i Sverige, vet vikten av ett gott ledarskap.

Växer människor, växer organisationen! Det är Bonnier News ett fint exempel på.

Bolaget satsar på sina anställdas utveckling och blir också därmed en attraktivare arbetsgivare.

Här håller vi kick-off för tredje gruppen med Bonnier News Change Maker program.

Ett program där man satsar bolagets Change Makers inom olika affärsområden.

Ett halvårs långt program med fokus på;

  • Att förstå och leda sig själv i förändring
  • Att förstå och leda andra och bygga tillit och engagemang
  • Att sätta riktning och framföra sitt budskap, personlig retorik
  • Att leda i förändring med ett Growth Mindset
Ledare på utbildning
Gruppbild på ledare som avslutat programmet Change Maker

Alla deltagare har en egen mentor från Bonnier News och en coach som stöttar deltagarna i sin personliga utveckling.

Vi är tacksamma och stolta över att vi fått vara med på Bonnier News utvecklingsresa i fint samarbete med Anna Lotsander, Paulina Holm.

#changemakers #amazingleaders #ledarskap #utveckling