Gubbar

Lönar sig ledarutveckling?

Personer i ett möte

Företag som investerar tid och pengar i ledarutveckling behöver försäkra sig om att insatsen är mödan värd – ger ledarutvecklingsinsatserna verkligen effekt?

Slutsatsen från en omfattande studie visar att ledarskapsutveckling ger större effekt än vad vi vanligtvis tror – om den utförs på rätt sätt.

I studien analyseras det samlade resultatet med hjälp av Kirkpatricks kategorisering av effekt, utifrån deltagarens fyra nivåer: reaktion, lärande, transfer (beteendeförändring) samt resultat i verksamheten.

Vi utvecklar vi våra utbildningar för att få bästa effekt baserat på evidens tillsammans med vår långa och beprövade erfarenhet.

Chefsakademin har satt samman de "8 punkter som gör ledarskapssatsningen effektiv"

Detta stämmer bra med vårt upplägg och vår metod för train-the-trainer för internutbildare - Utbilda med framgång 

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss!