Gubbar

Att utbilda med framgång – Train-the-trainer program för internutbildare

Man som skriver på en whiteboard

På Amazing Leaders utvecklar vi våra utbildningar för att få bästa effekt baserat på evidens tillsammans med vår långa och beprövade erfarenhet. På chefsakademin kan du läsa de summerade slutsatserna från studier om de 8 punkter som gör ledarskapssatsningen effektiv.

Många organisationer sitter på en skatt av kunskap och förmågor. Genom att sprida kunskapen och låta andra utvecklas växer både organisationerna och människorna som verkar där. Vi har en utbildning för internutbildare.

Den här utbildningen stödjer de som har en intern utbildarroll som specialist i att bli ännu starkare och tryggare i sin roll, och få ännu mer effekt av sina utbildningar. Vissa utbildare är mer erfarna och håller redan en hög nivå, andra är i början av sin utvecklingsresa som utbildare. Vissa utbildningsmoment görs digitalt, andra på plats. Deltagarna kommer ofta från affärsutveckling, it, inköp, HR, ekonomi, eller från andra centrala funktioner och områden.

Våra program omfattar minst tre moduler som inkluderar ett upplägg baserat på Dr. Brinkerhoffs High Impact Learning Process - hur man planerar & genomför, samt följer upp och säkerställer effekt av insatsen. Att arbeta med lärande är en resa som håller en röd tråd från start till slutmål.

Efter utbildningen har deltagaren:

 • Ökade kunskaper och färdigheter inom vuxenpedagogik.
 • Förmåga att använda High Impact Learning processen från förberedelser och målsättning, till genomförande som skapar motivation och delaktighet, och fram till effekt.
 • Ökad trygghet i rollen som utbildare/tränare.

Innehåll i modulerna:

NULÄGE & ÖNSKAT LÄGE

 • styrkor & utvecklingsområden
 • utvecklingsmål

HIGH IMPACT LEARNING PROCESS

 • Processen & hur jag kan använda den på mina utbildningar
 • Hur förbereder jag mig själv och deltagarna – fokus

ATT VARA NYFIKEN & SKAPA ENGAGEMANG

 • Vuxenpedagogik – ”Upplevelsebaserad inlärning”
 • Neurovetenskapen –fysiologiska och mentala faktorer som påverkar inlärning och effekt

VUXENPEDAGOGIK - METODER

 • Problembaserat lärande & rollspel
 • Övningar och metoder för att hålla energin uppe

COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 • Frågemetoder och tips för att skapa interaktion, dialog & engagemang

KOMMUNIKATIONSTEKNIK

 • Presentationsteknik
 • Rums-& kanalbehärskning

SJÄVLEDARSKAP

 • Att bli mitt bästa jag i utbildningssituationer

TILLÄMPNING

 • Dela vald övning & få feedback

ATT BIDRA TILL ANDRA

 • Hur bidrar jag till andras utveckling - vad, när och till vem?

HIGH IMPACT LEARNING PROCESS - FORTSÄTTNINGEN

 • Forma relevant utvärdering och uppföljning – från kunskapsquiz till effektmål