Anne Eggen-Johansen

Master coach MCC - Norge

Mitt bidrag

Jeg har spisskompetanse innen lederutvikling, coaching, organisasjons- og relasjonscoaching.

Med mer enn 20 års jobberfaring med mennesker i utvikling, er jeg sterk i troen på det potensialet som ligger i den enkelte når det blir lagt til rette og «nudget». Min genuine nysgjerrighet, observasjonsevne, empati og lyttekapasitet, er sterke drivere i mitt virke.

When we reach a “critical mass” of integration, we experience spontaneous combustion – an explosion of inner synergy that ignites the fire within and gives vision, passion, and a spirit of adventure to life

- Stephen Covey

Kontakta

anne.eggen-johansen@amazingleaders.se

Anne Eggen-Johansen