Inkluderande Ledarskap - en avgörande ledarskapsförmåga för att nå innovationskraft!

Ledarna måste gå före!

Ledarna måste gå före och visa vägen för att öka tryggheten och därmed få utväxling av mångfalden i sina team! Här håller vi en interaktiv workshop för 60 chefer som är nyfikna kring hur man aktivt arbetar med ett inkluderande ledarskap. Ett ledarskap där teamet upplever att de känner sig värdefulla, blir behandlade med respekt och vill och vågar bidra med sina perspektiv och idéer. I workshopen lyfter vi affärsresultaten som gynnas av ett inkluderande ledarskap både genom att teamen blir mer högpresterande, fattar bättre beslut, stärker samverkan och får ökad innovationskraft.

Varför är ett inkluderande ledarskap avgörande för framtidens ledarskap?

Omvärlden förändras och det kommer kräva att de som är i ledande roller förändras med den. Naturligtvis är det fortsatt viktigt att tydligt sätta riktning, inspirera och bygga engagemang att vara tidlösa förmågor som är viktiga. En ny förmåga som är extra viktigt framöver är att vara en inkluderande ledare.

Två kvinnor med headset

Förutom bättre affärsresultat ger ett inkluderande ledarskap:

  • Högpresterande team (+17%)
  • Team som fattar bättre beslut (+20%)
  • Mer samarbetsvilliga team (+29%)
  • Lägre sjukfrånvaro, ökad lösningsförmåga och innovationskraft

6 kännetecken för inkluderande ledarskap är:

  • #1 ENGAGEMANG för mångfald och inkludering
  • #2 MOD att utmana status quo och fördomar
  • #3 SJÄLVINSIKT om sina fördomar
  • #4 NYFIKENHET lyssnar till olika perspektiv, åsikter
  • #5 KULTURELL INTELLIGENS anpassning till olikheter
  • #6 SAMARBETE psykologisk trygghet, tillit och ansvar

Vill du veta mer om Deloittes forskning?

Läs artikel här.

Lyssna på podden här.

Vill ni hålla en workshop med era medarbetare och/eller chefer om inkludering & mångfald eller om inkluderande ledarskap?

Vi genomför föreläsning och workshops med interaktiva övningar för att väcka intresse, synliggöra fördomar och ge verktyg och inspiration kring mångfald och inkluderande ledarskap.

Är ni intresserade?

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om du är intresserad av ledarskap, vill få erbjudanden och inbjudningar till våra event samt se vad som händer på Amazing Leaders.