Gubbe med stjärnor runt sig

Amazing woman network – Nätverksprogram för kvinnor

Aktuellt nätverk - för din utveckling och för ett hållbart samhälle.

Över 200 kvinnor har utvecklats och stärkts i sitt självledarskap genom ledarprogrammet Amazing Women. Det finns en fantastisk kraft i er kompetens och engagemang som vi tar tillvara på och bjuder in allt tidigare deltagare att delta i nätverket!

Välkommen till Amazing Women Network!

Vad innehåller nätverket per år?

 • Föreläsningar inom aktuella ämnen (2 st) – fyll på med kunskap, verktyg och inspiration
 • Workshops (2 st) – fördjupa och utveckla dig inom olika ledarskapsteman
 • Amazing mingel – fira dina framgångar! Gäller för dig + 1 gäst
 • 1 individuell coaching att nyttja vid behov
 • Spaningsluncher – first come, first serve
 • Exklusivt nätverk och utbyte av erfarenheter

Investering för din utveckling

Erbjudande för alla som gått vårt ledarprogram! Första året 5 500 kr. 3 månader innan din 12 månaders period erbjuds du möjligheten att förlänga med 12 månader i taget. Pris är ex moms.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi genomför både fysiska och digitala träffar.

Nätverket ger dig bl.a. stöd i att:

 • Nyttja dina resurser och inre kvaliteter med ökad kreativ förmåga
 • Hantera förändring och skapa utveckling med ett growth-mindset
 • Reglera och hantera inre och yttre stress
 • Rikta din energi så att du engagerar och når dina mål
 • Skapa förutsättningar för nytänkande hos dig själv och din organisation
 • Fokusera och göra aktiva val i ditt ledarskap

Utveckling, inspiration och påfyllnad

 • För dig som gått vårt ledarprogram
 • Genom Amazing Women’s Network får du som tidigare deltagare en exklusiv möjlighet att fördjupa såväl ditt nätverk som dina ledarförmågor på ett unikt sätt. Du får ny aktuell kunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter. Nätverket lyfter och stärker er som förebilder – så att ni kan fortsätta inspirera och skapa fler emotionellt starka ledare!