Vår story

Stockholm
tre medarbetare från amazing leaders

Vi startade Amazing Leaders den 7 mars 2012. Då var vi några egna företagare som hade en önskan om att skapa något större än bara oss själva och vara med att bidra till att få fler ”amazing leaders” på plats i näringsliv och samhälle. Vi hade, och har fortfarande, en stark övertygelse om att för att ett företag ska bli vinnande handlar det inte om vad man gör utan hur man gör det. Det handlar om ledarskap och goda relationer – till kunder, kollegor och dig själv.

Vi hade några trogna kunder och ett stort nätverk av erfarna konsulter som vi kunde kalla in när vi behövde stärka upp med externa resurser.

Vi fick fler kunder och med det olika typ av uppdrag och inriktning, vi levererade coachning, teamutveckling och ledarprogram. Men vi saknade en sammanhållande idé om vad vi stod för i ledarskapet, ett koncept och en plattform att utgå ifrån.

Efter ett par år såg vi den röda tråden tydligt – vi arbetade med att utveckla människors och verksamheters emotionella intelligens, EQ, för dem att nå hållbara resultat. Det gav oss den sammanhållande idén vi saknade och en tydlig beskrivning för hur vi ser på ledarskap. Det gav oss också gedigen forskning och möjlighet till att mäta resultat koppla till våra kunders KPI:er. Nu vet vi att emotionellt starka människor är bättre ledare som i sin tur skapar konkurrenskraftigare företag.

Idag är vi ett företag med tre delägare och ett starkt nätverk med kompetenta och erfarna konsulter som jobbar i nära partnerskap. Vi finns i hela Norden och jobbar både på svenska och engelska.

Våra konsulter och samarbetspartners har fokus på ledar- och medarbetarutveckling, kultur- och distansledarskap, teamutveckling, karriär och utvecklingscoachning på PCC nivå, digitala lösningar,

Idag grundar sig vår ledarutveckling på de förmågor som bygger den emotionella intelligensen. Och vilken respons vi fått! Nu inser vi vilken enorm genomslagskraft människors förmåga till att leda sig själva, andra och verksamheten har för företagets resultat.