Öka medarbetarnas engagemang

Tänk om du bättre skulle kunna engagera dig själv och andra genom att förstå hjärnan bättre?

David Rock tror att du kan, och David Rocks SCARF-modell är ett bra verktyg för att öka anställdas engagemang med hjälp utav hjärnvetenskap. SCARF står för “Status”, “Certainty”, “Autonomy”, “Relatedness”, och “Fairness”.

Grunden för David Rocks SCARF-modell ligger i vår hjärnas behov av att antingen minimera faran eller maximera belöningen. Hjärnan växlar mellan dessa två lägen som svar på vår miljö, inklusive vår interaktion med andra. Nyligen genomförda studier stöder att denna förändring i tillstånd kan ske på mindre än en femtedels sekund, under vår medvetandenivå. Med andra ord kan du reagera på ett upplevt hot på jobbet innan din hjärna ens medvetet har insett att du känner fara.

Kvinna med scarf
Kvinna som sitter på ett arbetsmöte

När din hjärna känner sig hotad upplever du minskad förmåga till kognitivt tänkande och gör fler misstag. Detta beror på att färre hjärnresurser är tillgängliga för din "inre VD", vilket påverkar ditt minne, kreativitet och förmåga att hantera stress. När du känner dig hotad är det mer sannolikt att du "bygger ett berg av oro", och tappar fokus på jobbet.

Men när din hjärna är i "maximera belöning"-tillståndet upplever du engagemang. Att maximera belöningen ökar din vilja att anstränga dig mer, ta risker och tänka utanför boxen. Detta sinnestillstånd är också förknippat med positiva känslor och lycka – och vetenskapen är tydlig, gladare människor är mer kreativa, motståndskraftiga, samarbetsvilliga, energiska, produktiva, framgångsrika och engagerade.

I SCARF-modellen sammanfattar David Rock hundratals studier som identifierar de fem sociala triggers som kan framkalla både "minimera faran" och "maximera belöningen"-svar på jobbet. I följande 5 blogginlägg kan du dyka in i var och en av de fem sociala triggarna och ge exempel och strategier för hur du kan öka engagemanget med SCARF:

Dessa fem faktorer – som vår hjärna övervakar, mestadels i vårt undermedvetna – har en betydande inverkan på vår motivation och vårt engagemang.

Nu när du känner till tillstånden "minimera fara" och "maximera belöning", var uppmärksam denna vecka på hur du mår på jobbet: Reagerar du på ett upplevt hot och minimerar därmed ditt eget engagemang och produktivitet? Hotar du en kollegas SCARF och får på så sätt svaret "minimera faran" i deras hjärna?

Källa: Happy Brain Science

Läs mer

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om du är intresserad av ledarskap, vill få erbjudanden och inbjudningar till våra event samt se vad som händer på Amazing Leaders.