Gör bokslut från våren och blicka in i hösten

Vad är du tacksam över när du ser tillbaka på årets första halvår? Tacksamhet är väldigt viktigt för vårt välmående. Lyckoforskningen (Möllerström, 2003) visar att det är viktigt att reflektera över vad vi är tacksamma över i livet. Det skänker oss ökad medvetenhet om vad som betyder något för oss, vilket i sin tur gör oss lyckligare.

Forskning visar att det kan räcka med något så enkelt som att sätta sig ner i slutet av dagen och skriva ner ett par saker man är tacksam för, för att man ska må bättre.

I dag talar man om tacksamhetsdagbok på nattduksbordet, som ett sätt att lura det mänskliga psykets dragning åt det negativa. Själva tacksamheten är en nyttig övning i perspektivskifte: från fokus på allt jag vill ha, och har rätt att kräva – till allt jag faktiskt har. Från vad andra är skyldiga mig, till vad andra redan gör för mig och vad jag kan göra för dem.

Mår vi bättre så kan vi bidra bättre till samhället för oss alla,, menar lyckoforskaren Micael Dahlén.

Ett träd i solnedgång

ÖVNING - Tacksamhet och nyorientering

Vi vill ge dig möjligheten till välmående genom en tillbakablick och reflektion kring vad du har upplevt i vår och vad du önskar inför hösten. Det är också en fin sommaravslutningsövning med ditt team. Skriv ner några frågor som ni kan dra i runda 1 om tillbakablick från våren och ta en andra runda 2 där ni blickar in önskan för sommarsemestern och hösten.

TILLBAKA BLICK VÅREN

 • Vem eller vad har inspirerat dig?
 • Vem skulle du vilja tacka?
 • Vilket var ett av dina bästa beslut?
 • Vad är du mest stolt, glad över?
 • Nämn tre saker som har gett dig energi?
 • Vad är du tacksam över att du har lärt dig?

BLICKA IN I SOMMAR OCH HÖST

 • Vad ser du fram emot i sommar?
 • Vem vill du ge mer uppmärksamhet åt?
 • Vem eller vad kan bli en ny källa till inspiration?
 • Inom vilket område vill du utveckla dig själv i höst?
 • Vad vill du spendera mer/mindre tid på?
 • Vem är du tacksam över att du har som stöd framåt?