Brené Brown - Styrkan i sårbarhet

TEDtalk Tips

Professor Brené Brown studerar mänsklig samhörighet, d.v.s vår förmåga att känna empati och tillhörighet. I ett gripande, roligt TEDtalk delar hon med sig av en djup insikt hon funnit i sin forskning. Hon visar oss att när vi vågar vara sårbara och dela mer av oss själva så stärks ofta relationen till andra och vi skapar förutsättningar att känna mer positiva känslor. Om du som ledare visar sårbarhet är det lättare för dina medarbetare att göra detsamma. Det är först när vi vågar dela våra misstag och utmaningar som vi kan få hjälp av andra att utvecklas, vara innovativ och hitta nya lösningar.