Gubbar

En av den emotionella intelligensen viktigaste förmågor är Optimism.

Tvärtemot vad många tror är det inte bara en medfödd förmåga som man antingen har eller inte, utan den kan tränas upp. Forskning har visat att ett optimistiskt tänkesätt leder till många fördelar, bland annat högre jobbengagemang, högre inkomst och starkare karriärtillfredsställelse. Studier har faktiskt visat att optimistiska säljare säljer 37% mer än sina pessimistiska motsvarigheter, och arbetsoptimister löper fem gånger mindre risk att bli utbrända än pessimister.

Men den kanske mest spännande aspekten av optimismforskning är just att vårt tankesätt inte är hugget i sten. Förmågan till optimism är formbar och kan stärkas genom övning. Genom att fokusera på de positiva aspekterna av livet och våra personliga styrkor, kan vi träna om våra hjärnor till ett mer optimistiskt sätt att tänka.

Det finns tre dagliga vanor som har visat sig vara otroligt effektiva:

  1. Den första är att tänka på tre nya, specifika saker som du är tacksam för varje dag. Detta hjälper till att fokusera vår uppmärksamhet på de positiva aspekterna av våra liv och ökar tacksamhetskänslorna.
  2. Den andra vanan är att mejla en två minuters positiv återkoppling till någon (ny) varje morgon, för att bekräfta dem eller tacka dem för något. Detta bidrar inte bara till att bygga positiva relationer, utan förstärker också vårt eget positiva tänkande.
  3. Den tredje vanan är att ägna några minuter varje dag åt att skriva om det mest meningsfulla ögonblicket från det senaste dygnet. Genom att fokusera på meningsfulla upplevelser kan vi ge våra liv en större känsla av syfte och tillfredsställelse.
En kvinna utomhus som ler

Genom att anamma dessa vanor kan vi odla ett mer optimistiskt tänkesätt, vilket inte bara leder till större lycka och tillfredsställelse, utan också har praktiska fördelar på arbetsplatsen. Optimister är bättre på att hitta nya jobb och är mer framgångsrika i sina karriärer. Så varför inte börja bygga optimism idag?

Källa:
Optimists Are Better at Finding New Jobs, by Michelle Gielan, HBR, April 15, 2016