Idag är vi alla ledare

Hur vill du föregå med gott exempel?

I och med Covid 19 ställs ledarskapet på sin spets och vi får möjlighet att träna på hur vi hanterar och agerar på våra emotionella impulser. Ledarskap handlar mycket om att vara en bra förebild. Idag har vi alla ett ansvar och också en möjlighet att sprida ljus i oro. Vi vet att beteenden, känslor och förhållningssätt smittar.

Med samarbete kan vi bättre besegra motgångar och övervinna kriser - och lära oss att växa som individer, samhälle och värld. Vi delar med oss av våra bästa tips om hur du, utifrån de 10 viktigaste ledarförmågorna (inom EQ) kan skapa trygghet omkring dig och skapa möjligheter i en oviss värld.

Hur vill du föregå med gott exempel?

Leda dig själv

  • Självmedvetenhet – Var medveten om dina tankar och känslor och hur du påverkar andra. Det du fokuserar på växer. Vilka budskap och emotioner väljer du att fokusera på och sprida vidare?
  • Självförtroende – I motgångar utvecklas vi. Just nu kan det kännas tungt och vi är många drabbade. Acceptera det som är, men behåll också tron på att du har vad som krävs för att hantera nya och utmanande situationer. ”Vi får aldrig en utmaning tuffare än vad vi klarar av” är ett ordspråk vi gillar.
  • Självkontroll – Håll huvudet kallt. Ingenting varar för evigt, inte ens kriser. Var rationell och agera inte på känslan. Välj aktivt hur du vill förhålla dig till oro och ovisshet. I stormens öga fattar vi sällan bra beslut.
  • Självtillit – Behåll tilltron på din egen förmåga att fatta beslut kring vad som är bäst för dig. Lita på din intention att allt kommer att bli bra igen. Den tanken gör dig gott och hjälper dig att se första steg på nästa resa (vilket är det enda steg du behöver se).

Leda andra/vara en förebild

  • Rättframhet – Våga vara tydlig med det som är. Empatisk tydlighet uppskattas. Har du inte svaren själv? Våga då också vara ärlig med det då den sårbarheten och äktheten också skapar förtroende.
  • Empati – Förmåga att ställa sig in i andra personers skor. Var mottaglig för andras perspektiv, känslor och upplevelser. Har du drabbats hårt så har troligen någon annan drabbats ännu hårdare. Lyssna, se och bekräfta dina medmänniskor – det skapar en trygg, positiv och behaglig atmosfär som också gynnar dig.
  • Relationsfärdigheter – Har du förmågan att skapa goda relationer – så även i kris? Nu är det extra viktigt att vi värnar om varandra. Försök se en större mening än din egen, visa omtanke för nära och kära och skapa en positiv förväntansbild. Det kommer ge dig värdefulla relationer.

Leda i förändring

  • Självförverkligande – Påminn dig om dina långsiktiga mål, värderingar och dina hjärtefrågor. Agera här och nu, men ha fortfarande alltid en långsiktigt horisont som känns viktig för dig. Ge aldrig upp om dina drömmar – kanske behöver du bara ta en annan väg dit. Dina målbilder hjälper dig att lyfta blicken och inte fastna i tillfälliga gropar eller kriser på vägen (vilket corona i det långsiktiga perspektivet är en grop vi kommer att övervinna).
  • Anpassningsförmåga – Nu visar sig denna egenskap extra starkt. Har du en förmåga att anpassa dig och förhålla dig till förändring och det som sker. När en dörr stängs öppnas alltid en ny dörr. Har du förmågan att följa med det som sker (som du ändå inte kan påverka) och anpassa vägen fram, kommer du långt, och du kommer också att smitta av dig på andra.
  • Optimism – Om det är någon av de emotionella ledarförmågorna som viktas högre än de andra så är det optimism. Det handlar inte bara om att se möjligheter och ha ett optimistiskt synsätt utan också om att ha förmågan att kunna återhämta sig efter motgångar och kriser. I dessa tider kan agnarna skiljas från vetet. Världen har överlevt kriser förr. Det är inte en fråga om – utan när världen återhämtat sig igen. Vi tror på individens förmåga att skapa möjligheter när det behövs och agera därefter.

Vi sänder all vår omtanke till er fantastiska ledare och medmänniskor som varje dag bidrar och kämpar för en bättre värld. Det får oss att känna stor tacksamhet, hopp och glädje över mänskligheten i sig. We can all be Amazing.

Love /Amazing Leaders

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om du är intresserad av ledarskap, vill få erbjudanden och inbjudningar till våra event samt se vad som händer på Amazing Leaders.