Kicks

Bakgrund

För att kunna leva visionen att skapa värdskap i världsklass behöver både ledare och medarbetare ha ett väl utvecklat självledarskap och förmåga att skapa goda relationer till gästerna och mellan varandra. Ledarna behöver även ha väl utvecklade förmågor att leda sina team och enheter så att motivation, engagemang och servicenivå hålls på högsta möjliga nivå, i en krävande arbetsmiljö.

Casino Cosmopol stödjer sina ledare, både blivande chefer och chefer på olika nivåer i företaget, med olika utbildningsprogram. Tillsammans har vi skapat utbildningar som utgår från företagets värderingar och ledarskapsprofil.

Lösning

Utbildningarna syftar till att ledarna får en fördjupad kunskap om vad ett framgångsrikt ledarskap är, lära om olika ledarteorier samt att på ett avancerat och trovärdigt sätt få träna ledarbeteenden med hjälp av upplevelsebaserat lärande, reflektion och delande av erfarenheter.

Inför utbildningsdagarna genomför ledarna ett förarbete med syfte att starta processen och reflektionen kring sitt ledarskap. De genomför även en självskattning av sina emotionella förmågor (EQ) som forskning har visat har avgörande betydelse för ett gott ledarskap.

Fokus ligger på att utveckla en god självkännedom och ett gott självledarskap för att på detta sätt bättre kunna leda andra. Vi arbetar med att förstärka styrkor och utvecklingsområden. Ledaren får med sig konkreta verktyg för att leda sig själv och andra samt träning i coachning, feedback, utmanande samtal och att hantera konflikt.

Deltagaren får också en djupare insikt i att leda i förändring och utvecklar sin förmåga att vara möjlighetsorienterad och att utveckla förtroendefulla relationer med medarbetare, kollegor och gäster.

De olika utbildningarna pågår i tre sammanhängande heldagar, med deltagare från samtliga fyra casinon runt om i Sverige.

Resultat

Utbildningarna har ett högt engagemang och hög delaktighet. Deltagarna upplever att de har fått en ökad självinsikt och många konkreta verktyg som de kan använda i sin dagliga verksamhet. De upplever att de utökar sitt nätverk och lär känna sina kollegor på ett djupare plan genom reflektionsövningarna. På en skala från 1-6 sätter man betyget 5 och 6.

Här kommer några citat, utbildningen som helhet:

”Väldigt bra utbildning, lagom långa block, bra upplägg.”

”Det här var den bästa ledarskapsutbildning jag gått, och jag har gått några stycken!”

”Genomtänkt, nyttigt och kul. En av de bästa kurser jag gått. Väldigt inspirerande och tillåtande så att jag vågar pröva nya ledarsätt.”

”Att få gå igenom det teoretiska följt av praktiska övningar gav riktigt bra resultat.”

”Otroligt duktiga och pedagogiska utbildare, professionella, inspirerande och kunniga.”

”Fått precis de verktyg jag behöver i den dagliga verksamheten.”

Kontakt

Är du intresserad av att jobba med oss eller har du några frågor?