EQ – en avgörande ingrediens för framgång

Emotionellt starka människor är framtidens goda ledare som i sin tur skapar hållbara och lönsamma företag.

Bra ledarskap handlar inte om att få människor att göra något, det handlar om att få någon att vilja göra något.

 

För att företag ska vara framgångsrika är det lika viktigt med vad ledare och medarbetare gör som hur de gör det.

Det handlar om att skapa förtroende och goda relationer – till kunder, kollegor och sig själv.

Ni vet vilka tillgångar som finns i ert företag och vilken kraft era team, ledare och medarbetare besitter.

Vi vet hur ni kan utveckla kraften ännu mer.

Amazing Leaders arbetar med effektiva metoder som ger konkreta resultat och är enkla att

implementera i vardagen.

 

Tillsammans utvecklar vi helt enkelt fler ledare och team som är amazing.

“It’s not IQ that leads to success… EQ is more important: emotional intelligence, social skills, how you relate, can you get things done. That’s what makes a difference, especially in management.”
Jamie Dimon, President and CEO, JPMorgan Chase, sixseconds business case

Amazing Leader
Individuell coachning

Amazing Team
Teamutveckiing

Amazing Leadership Program
Ledarskapsprogram

Amazing Women Program
Ledarprogram för kvinnor

Amazing Career
Karriärcoachning

Amazing Employees
Medarbetarutveckling

EMOTIONS DRIVE PEOPLE - PEOPLE DRIVE PERFORMANCE

(IQ+TQ)*EQ = LEDAREFFEKTIVITET

MED DEN SENASTE FORSKNINGEN HAR VI UTVECKLAT EN UPPSÄTTNING VERKTYG SOM STÄRKER DET EMOTIONELLA KAPITALET

FACEBOOK TOPPAR EMPATI-LISTAN

EMOTIONS
DRIVE PEOPLE –
PEOPLE DRIVE
PERFORMANCE

(IQ+TQ)*EQ = LEDAR-EFFEKTIVITET

MED DEN SENASTE FORSKNINGEN HAR VI UTVECKLAT EN UPPSÄTTNING VERKTYG SOM STÄRKER DET EMOTIONELLA KAPITALET

FACEBOOK TOPPAR EMPATI-LISTAN

Om du har frågor och funderingar, hör av dig, så kontaktar vi dig!

8 + 14 =