Självtillit

För att utveckla idéer och fatta viktiga beslut behöver
man vara trygg med sitt beslutsfattande.
Man måste våga lita på sin intuition!

 

 

Här bjuder vi på några tips för hur du kan öka din självtillit

• Bygg din självtillit genom dina styrkor och utgå från dem.
• Be om feedback från dina kollegor.
• Påminn dig själv om att du är en ledare med uppdraget att leda dina
medarbetare och verksamheten och agera utifrån det.