Självkontroll

Emotionellt intelligenta ledare kan hanterar sina känslor och håller tillbaka sina handlingar till de kan tänka rationellt.
De kan behålla lugnet i stressade situationer och fortsätta att vara produktiva utan att tappa kontrollen.
De fattar övervägda beslut och uppvisar ett lugn och inger förtroende.

 

 

Här får du några råd om hur du behåller lugnet i stressade situationer utan att tappa kontrollen

• Observera ditt negativa “självprat” som driver dina känslomässiga reaktioner i stressade situationer.
• När du ställs inför svåra situationer ta en kort paus innan du pratar eller agerar med impulsivitet.
• Sök kunskap och verktyg som förebygger stress och som ökar din förmåga att upprätthålla lugn tex mindfulness övningar.