Självförverkligande

För att behålla ett entusiastiskt engagemang till långsiktiga mål måste man uppnå
en balans mellan arbete och fritid och känna tillfredställelse från sina prestationer.

 

 

Här är några idéer till att nå balans mellan arbete och fritid samt att behålla ett

entusiastiskt engagemang till långsiktiga mål

• Sätta realistiska, utmanande och mätbara mål med syfte att kunna nå din fulla potential, både på jobbet och privat.
Var beredd att justera målen för att möta personliga och arbetsrelaterade förändringar.

 

• Fokusera på dina personliga styrkor, gläds åt dina prestationer och utveckla en klar målbild av vart du är på väg.

 

• Fira dina egna och organisationens framgångar tillsammans med dina kollegor.