Självförtroende

För att upprätthålla motivationen och uppnå utmanande mål måste man acceptera,
respektera och gilla sig själv som man är.
Det leder till att man är trygg i sina färdigheter, förmågor och omdömen.

 

 

Inspiration att bygga ditt självförtroende och bli ännu säkrare i dig själv

• Var generös mot dig själv och utveckla en attityd av tacksamhet för din erfarenhet och värde. Respektera den
personen som du har blivit med alla dina speciella kvaliteter.
• Bygg självförtroende i människor som du leder genom att hitta sätt att varje dag berätta vad du tycker om dem och att
du tror på dem.
• Identifiera dina styrkor och inre kvaliteter, reflektera över hur du kan använda dig av dem för att leda dig själv i din
nuvarande situation.