Relationsfärdigheter

 

Emotionellt intelligenta ledare har talang för att etablera och upprätthålla partnerskap.
De kan bygga på varandras idéer och håller helheten i fokus istället för sin egen agenda.

 

 

Här kommer några tips på hur du kan investera mer tid i att utveckla och

underhålla dina relationer och skapa nätverk med andra

• Le oftare när du möter människor och var genuint intresserade av dem.
• Stärk din tro på att människor är jämlika och prata med dem som jämlikar. Låt dina relationer bli ett partnerskap.
• Visa omsorg och respekt för varje person du leder och visa ett aktivt intresse för de saker som intresserar dem.
• Främja positiva känslor genom att ta itu människors grundläggande behov av tillhörighet, delaktighet, erkännande
och prestation.