Rättframhet

 

Emotionellt intelligenta människor är raka och tydliga även om andra kan ha en annan åsikt eller andra förväntningar.
De är bekväma i att utmana andras åsikter och kan ge tydliga budskap, men alltid med respekt.

 

 

Du kan t ex öka din förmåga till att vara rättfram med respekt genom att

• Identifiera eventuell oro som kan hålla dig tillbaka i att kommunicera dina budskap på ett klart och självsäkert sätt.

 

• Ta reda på vad du vill och varför det är viktigt för dig och andra innan du pratar.

 

• När du uttrycker oro, etablera direkt ögonkontakt, använd ett neutralt tonfall, fokusera på specifika
beteenden och se till att bjuda in andras åsikter för att säkerställa ett bra resultat.