Optimism

Emotionellt intelligenta ledare ser möjligheter även i motgångar.
De kan lätt återhämta sig, se helheten och vart de ska.
De kan fokusera på möjligheterna för vad som är möjligt att uppnå.

 

 

Vill du utveckla och träna din optimism, här kommer några tips

• Försök att inte ta motgångar personligt.
• Ändra definitionen av en utmaning eller en situation och se det som en möjlighet som du sedan kan dra nytta av.
• Fokus på uppgiften snarare än de negativa känslorna och se möjligheter i svåra situationer.